CollectorPlus-AutomatiseraMera - E-handel

Smart koppling: CollectorPlus-AutomatiseraMera

CollectorPlus-AutomatiseraMera icon

CollectorPlus-AutomatiseraMera

CollectorPlus-AutomatiseraMera main image

Med en enkel engånsinstallation av Collector Plus kopplingen kommer transaktioner från Collector att synkas över till Fortnox dagligen helt automatiskt.

About CollectorPlus-AutomatiseraMera

Collector Plus integrationen är skapad för att automatisera den löpande bokföringen. Kopplingen skannar av bolagets Collector konto och synkar över försäljningsuppgifterna till Fortnox. I Fortnox skapas kunden, kundfakturan och fakturabetalningen som bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1528. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas därefter som lyfter bankinbetalningen från 1528 till t.ex. 1930 och kundfakturan betalmarkeras. Efter installationen bokför kopplingen transaktioner automatiskt löpande. * Notera att kopplingen ej stödjer olika momssatser i samma order.

This is how the connection with Fortnox works

Funktioner: * Skapar kunder * Skapar kundfakturan i Fortnox * Automatisk återrapportering av Collector utbetalning * Automatisk kontering av Collectors avgifter * Hantering av inbetalning från flera olika valutor, exempelvis om du även har en norsk/dansk/finsk butik. * Hantering av returer/krediter