Klarna Plus - AutomatiseraMera - E-handel

Smart koppling: Klarna Plus - AutomatiseraMera

Klarna Plus - AutomatiseraMera icon

Klarna Plus - AutomatiseraMera

Klarna Plus - AutomatiseraMera main image

En smidig lösning gentemot Klarna som automatiskt bokför försäljningen i Fortnox samt återrapporterar all inbetalning från Klarna.

About Klarna Plus - AutomatiseraMera

Flödet för integrationen fungerar så att baserat på försäljningsdata från avräkningsnotorna, skapas kund och kundfaktura i Fortnox för varje order. Därefter betalamarkeras kundfakturan där även Klarnas transaktionsavgift och moms konteras. Fakturainbetalningen bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1528. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas sedan som slutligen lyfter utbetalningsbeloppet/klumpsumman från 1528 till 1930. Detta är designat för att underlätta översyn / avstämningar genom att hålla inbetalningskontot, t.ex. 1930, rent och snyggt.

This is how the connection with Fortnox works

Funktioner: * Skapar kunder i Fortnox * Skapar kundfakturor i Fortnox * Betalmarkerar kundfakturor vid inbetalning i Fortnox * Automatisk kontering av Klarnas avgifter och moms * Valutastöd * Hantering av returer/krediter