Lager

Smart koppling: CloudOffice® Lager

CloudOffice® Lager icon

CloudOffice® Lager

CloudOffice® Lager main image

Ta hand om spårbarhet för era produkter. Ni kan markera produkter med etiketter, skanna QR- och streckkoder, sätta batchnummer och analysera lager med olika rapporter. Mobilapp för att plocka upp order och inventera lager på ett enkelt sätt.

About CloudOffice® Lager

  • Hanterar produkter som behöver extra kontroll, exempelvis livsmedel, läkemedel, produkter med batchnummer eller serienummer.

  • Hanterar alla lagertransaktioner, inkl. in- och utleverans, lagerjustering, inventering etc.

  • Mobilapp finns för att plocka produkter, hantera inventering och kolla rapporter.

  • Erbjuder kringutrustning såsom streckkodsläsare, etikettskrivare och annat.

  • Kompletterar ditt Fortnox-konto, för att få full kontroll och stöd för ditt företag.

This is how the connection with Fortnox works

Låt CloudOffice® Lager ta hand om funktioner som ännu inte finns i Fortnox. Det går fort att ansluta CloudOffice® till ditt befintliga Fortnox-konto. CloudOffice® integration kommer att garantera en sömlös förbindelse systemen emellan. De anställda som behöver använda funktioner i CloudOffice®, arbetar enbart i CloudOffice®, utan onödig tillgång till Fortnox redovisningssystem. De som sköter bokföring kommer inte att bli störda. Alla viktiga dokument som genereras i CloudOffice®, såsom kundfakturor, inköpsfakturor etc, skapas automatiskt i Fortnox.