Fieldly - Arbetsorder | Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: Fieldly

Fieldly icon

Fieldly

Fieldly main image

Smartare projekthantering för en enklare vardag. Vi minskar din administration och hjälper dig att få full koll på dina byggprojekt.

Om Fieldly

Fieldly är det enklare projektverktyget för smartare bygg- & servicebolag. Med Fieldly får du en heltäckande, mobil och molnbaserad hantering av dina projekt, arbetsorder, ätor, checklistor, egenkontroller, dokument och löne- & fakturaunderlag. * Fieldly används idag av över 50 000 hantverkare, montörer och byggarbetare runtom i världen. * Fieldly har hittills minskat administrationstiden i över 300 000 projekt.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

ALDRIG MER DUBBELARBETE All information så som leverantörsfakturor, projekt, kunder och artiklar synkroniseras automatiskt mellan Fieldly och Fortnox och du behöver aldrig mer skriva in samma sak på två olika ställen. Löne- och fakturaunderlag skickas enkelt över till Fortnox för redovisning, löneutbetalning och fakturering. Tillsammans skapas en optimal helhet med komplett insikt i ekonomiska resultat och projektuppföljning, i realtid.