Hållbarhet

Smart koppling: GoClimate - klimatredovisning

GoClimate - klimatredovisning icon

GoClimate - klimatredovisning

GoClimate - klimatredovisning main image

Få en automatisk klimatredovisning baserad på er bokföring. Superenkelt och bekvämt sätt att få till en viktig komponent i ert hållbarhetsarbete och rapportering. Klimatberäkningarna är baserad på GHG-protokollet.

About GoClimate - klimatredovisning

Genom att automatiskt gå igenom er redovisning kan vi beräkna ert företags klimatavtryck.

  • Beräkningarna är baserade på GHG-protokollet

  • Mest heltäckande för tjänstebolag baserade i Sverige, men kan kompletteras manuellt vid behov för andra typer av behov

  • Siffrorna kompletteras vid behov med ytterligare frågor om verksamheten för att få en heltäckande bild av klimatavtrycket

  • Vi levererar en klimatrapport med utsläpp uppdelat per utsläppskategori och scope

  • Klimatrapporten innehåller tips om hur du kan minska ert avtryck

This is how the connection with Fortnox works

Genom att automatiskt gå igenom leverantörsfakturor och utlägg kan vi kategorisera transaktionerna utifrån dess klimatpåverkan. Dessa siffror kompletteras sedan med den övriga information om verksamheten som inte kan fångas upp av redovisningen.