Business Cloud - Rapportering/Analys

Smart koppling: Business Cloud

Business Cloud icon

Business Cloud

Business Cloud main image

Samla och analysera all din data i Business Cloud!

Om Business Cloud

Business Cloud är en data-agnostisk plattform, vilket betyder att oavsett vilket format eller källa som data har så kan Business Cloud läsa, transformera och synkronisera informationen.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Läs ut relevant data från Fortnox tillsammans med data från dina övriga system och sammanställ rapporter och analyser. https://www.lundatech.com/assets/book-demo