EduAdmin Kursadmin LMS - CRM

Smart koppling: EduAdmin Kursadmin LMS

EduAdmin Kursadmin LMS icon

EduAdmin Kursadmin LMS

EduAdmin Kursadmin LMS main image

EduAdmin är motorn och hjärtat i din utbildningsverksamhet som ger full koll på kursutbud, anmälningar, distanskurser, lönsamhet, kallelser osv. Med EduAdmin har du allt på ett ställe - från bokning på hemsida till automatiska fakturor via Fortnox.

About EduAdmin Kursadmin LMS

Exempel på värdefulla funktioner: * Deltagare läser om kursen / arrangemanget och bokar in sig via EduAdmins portal, alternativt ställer sig i kö * EduAdmin skickar bokningsbekräftelser * Synk / överföring till E-learning eller Livestreamingtjänst * Faktura skapas och överförs till Fortnox och betalningar synkas * EduAdmin skickar kallelser * När eleven har genomfört och klarat kursen, fysiskt eller på distans markeras närvaro och godkänt betyg. * EduAdmin skickar automatiskt ut ett mail med kursintyg till eleven * Löpande avstämningar och rapporter görs med EduAdmins statistikmodul

This is how the connection with Fortnox works

Integrera Fortnox med EduAdmin och spara enormt med tid och arbete genom att automatisera alla dina kundfakturor som hör till din utbildningsverksamhet. Några av de viktigaste funktionerna är: * Överföring av kundfakturor inklusive konteringsinformation och återläsning av betalstatus * Stöd för e-fakturering * Synkronisering av kunduppgifter med Fortnox * Artiklar och artikelinformation kan skapas via integrationen * Periodisering av fakturor utifrån när t ex. kursen går