Ongoing WMS - Lager

Smart koppling: Ongoing WMS

Ongoing WMS icon

Ongoing WMS

Ongoing WMS main image

Växer ditt lager? Behöver du snabbt få bättre ordning på din lager- och logistikhantering? Ongoing WMS är Nordens mest använda webbaserade lagersystem och hjälper logistikintensiva företag att effektivisera sin lager- och logistik.

Om Ongoing WMS

Effektivisera ditt lager! Ongoing WMS gör det dagliga arbetet snabbare och effektivare genom att eliminiera många manuella processer. Ongoing WMS har alla funktioner som förväntas av ett kompetent och fullskaligt lagersystem. Plocka snabbare med bättre säkerhet! Plockningen blir felsäker genom att produkterna skannas. Tjänsten har många standardflöden som snabbt kan sättas upp beroende på dina behov och typ av produkter. Kom igång snabbt! Ongoing WMS är en Software as a Service vilket innebär att det inte krävs någon investering eller installation för att börja använda tjänsten.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

I integrationen med Fortnox överförs ordrar (eller fakturor) skapade i Fortnox, eller överförda från en webshop, kontinuerligt till Ongoing WMS tillsammans med kunduppgifter, leverantörs- och artikelinformation. Från Ongoing WMS återrapporteras order då de är hanterade av lagret samt uppdaterar levererat antal per orderrad. Det finns också möjlighet att skicka aktuella lagersaldon till Fortnox. Man kan välja till att en faktura ska skapas upp i Fortnox på en order då den återrapporteras. Tillsammans med Fortnox Lager och Lager plus låses ytterligare smarta funktioner upp.