C CRM - CRM

Smart koppling: C CRM

C CRM icon

C CRM

C CRM main image

Vi vänder oss till ensamföretagare och upp till små/medelstora företag som vill ha ett enkelt, proffsigt system för att hålla ordning på sina kunder och kundkontakter och för att samordna sin verksamhet.

Om C CRM

C - CRM möjliggör att: - Ha en snabb och enkel översyn över de närmaste aktiviteterna – din Todo-lista - Enkelt kunna diktera/dokumentera anteckningar från möten eller samtal. - Planera viktiga åtgärder – ”tasks” mellan möten/aktiviteter. - Ha koll på alla kunder och kundämnen, deras kontaktpersoner, era aktiviteter och försäljning. - Skapa ringlistor – för t ex. nykundsbearbetning, kampanjuppföljning eller efter taggning/intresseområde. - Arbeta mer målinriktat – sätta, och följa upp individuella försäljningsmål och/eller försäljningsbudget per kund. .

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vi skapar ett C-CRM konto till er och kvalitetssäkrar din anslutning så att all din data synkas och förs över till C-CRM på rätt sätt – vi skickar ett välkomstmail med alla inloggningsuppgifter. Kund och kontaktregister uppdateras automatiskt till C-CRM Alla offerter och order som skrivs in i Fortnox synkas automatiskt med säljaktiviteter – och med Analyzerfunktionen får man en snabb överblick och kan dra slutsatser och vidta rätt åtgärder för att nå sina mål. C-CRM kan med fördel användas av Apple och Androidtelefoner.