Rekyl - Fastighet - Fastighet

Smart koppling: Rekyl - Fastighet

Rekyl - Fastighet icon

Rekyl - Fastighet

Rekyl - Fastighet main image

I REKYL hanteras varje fastighet som ett projekt för att få god översikt och kontroll. Hyresgäster kan göra felanmälningar kopplade till fastigheten direkt i en portal och sedan följa sitt ärende där.

Om Rekyl - Fastighet

REKYL hanterar varje fastighet som ett projekt för att få god översikt och kontroll. Hyresgäster kan göra felanmälningar kopplade till fastigheten direkt i en portal och sedan följa sitt ärende där. Funktioner för att hantera snöröjning och halkbekämpning på vintern och gräsklippning på sommaren, rondering samt hantering av återkommande servicejobb. I REKYL samlas verksamhetens alla projekt med tillhörande arbetsorder, tidrapporter, hyresorder, leverantörsfakturor, faktureringsunderlag och fakturor överskådligt på ett enda ställe.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

REKYL fungerar sömlöst med Fortnox via API. All data gällande kunder, order, artiklar och annan viktig information synkroniseras automatiskt i bakgrunden för att minimera all form av dubbelarbete. All bokföring, fakturering och lönehantering sker som vanligt i Fortnox. Du får helt enkelt tid över till annat.