Sealfx Auto - Övrigt

Smart koppling: Sealfx Auto

Sealfx Auto icon

Sealfx Auto

Sealfx Auto main image

Sfx Auto hanterar företagets valutaprocess digitalt vilket eliminerar valutarisken automatiskt och gör det enklare för företaget att göra internationella affärer.

Om Sealfx Auto

* Sfx Auto hanterar företagets valutarisk med automatik genom att företaget kan valutasäkra varje affärstransaktion när den inträffar, vid order eller faktura tidpunkt. * Sfx Auto frigör resurser från tidskrävande rutinarbete, och minskar risken för fel pga den mänskliga faktorn. * Sfx Auto erbjuder också effektivare rapportering med inbyggt bokföringsstöd, analyser och rapporter.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

* Koppla ert företag i Fortnox till Sealfx och få digitala valutatjänster - oavsett valutapolicy * Sealfx reducerar kostnader och frigör tid genom digital hantering från Fortnox till din Bank * Sealfx reducerar er valutarisk * Sealfx tjänster kan nyttjas för affärsutveckling och ökad intjäning * Digitalt bokföringsstöd i Fortnox * Rapporter och KPIer via visuella gränssnitt