Sense4 Solutions Kundportal - Övrigt

Smart koppling: Sense4 Solutions Kundportal

Sense4 Solutions Kundportal icon

Sense4 Solutions Kundportal

Sense4 Solutions Kundportal main image

Denna kundportal används av Sense4 Solutions kunder i syfte att delvis underlätta för din redovisningskonsult att utföra sitt arbete. Integrationen mäter även omsättning och verifikat för att vi ska känna till aktuell prissättning.

Om Sense4 Solutions Kundportal

Appens primära syfte är: * Att underlätta för din redovisningskonsult * Mäta avtalsnivåer * Visa avtalsnivåer för dig som kund * Visa ditt företags ekonomiska översikt genom att logga in på vår hemsida

Så fungerar kopplingen med Fortnox

* Hämtar SIE filer för att mäta nuvarande omsättning * Med hjälp av SIE filer visas ditt bolags aktuella siffror i din kundöversikt * Vi anropar din arkivplats för att se hur många fakturor och kvitton som inte har bokförts eller lagts in för attestering * Vi kollar var i attestflödet en leverantörsfaktura ligger så att vi vet när det är "vår tur" att agera * Vi kan se om ett räkenskapsår saknas * Vi kan se om aktiekapitalet saknas i aktiebolag * Vi kan mäta den tid vi lägger ner i arbete på varje kund