SIE automatisk import - Butikssystem

Smart koppling: SIE automatisk import

SIE automatisk import icon

SIE automatisk import

SIE automatisk import main image

Integrationen tar emot SIE-filer via e-post från andra system, exempelvis kassasystem, och bokför innehållet i dessa som verifikationer direkt i Fortnox. Ingen manuell handpåläggning krävs efter installation.

About SIE automatisk import

Integrationen kan användas med alla system som kan skicka SIE-filer via e-post. Ett vanligt användningsområde är kassasystem. Integrationen gör följande: * Tar emot e-postmeddelande med en eller flera bifogade SIE-filer * Behandlar varje fil för sig och lägger upp de verifikationer som SIE-filen innehåller * SIE-formatet som används är SIE4i

This is how the connection with Fortnox works

* Integrationen lägger upp konton, projekt och kostnadsställen med automatik * Om konton, projekt eller kostnadsställen är inaktiva aktiverar integrationen dessa * Bokföringsserien i SIE-filen används och skapas om den saknas, och innehåller filen ingen serie läggs den i serie A. * Om ni har tjänsten Arkivplats hos Fortnox sparar vi filen där efter lyckad inläsning