HR & Personal

Smart koppling: Sysarb för lönebildning

Sysarb för lönebildning icon

Sysarb för lönebildning

Sysarb för lönebildning main image

Lön bör baseras på medarbetares mål och prestationsbedömning. En korrekt lönesättning bör leda till en prickfri lönekartläggning. Så är inte alltid fallet men Sysarb finns här för att lösa det!

About Sysarb för lönebildning

Med några få knapptryck så kommer ni få tillgång till:

  • Marknadsanalyser av som kan jämföras med era löner

  • Lönekartläggning som säkrar att ni följer lagkravet

  • Chefsportal för lönesättning, prestationsbedömning och medarbetarsamtal

Allt detta för att skapa en tydligare bild av löneläget i er organisation.

This is how the connection with Fortnox works

Allt ni behöver göra är att säkerställa att Fortnox Lön är uppdaterat med de senaste uppgifterna. Resten sköts per automatik inne i Sysarb!