E-handel

Smart koppling: Shopify by Uniwin

Shopify by Uniwin icon

Shopify by Uniwin

Shopify by Uniwin main image

Shopify Fortnox Integrationen synkar order, kontakter och produkter från Shopify till ditt Fortnox med automatisk bokföring.

About Shopify by Uniwin

Att använda Shopify innebär synkade:

  • Artikelregister

  • Kundregister

  • Order

This is how the connection with Fortnox works

När Shopify är installerad och ansluten med ditt Fortnox kan du aktivera automatisk synk av order, produkter och kundregister.

Om du har aktiverat fullständig synk så kommer allt som upprättas i Shopify skapas i Fortnox automatiskt.