CRM

Smart koppling: webCRM by Efficy Group

webCRM by Efficy Group icon

webCRM by Efficy Group

webCRM by Efficy Group main image

Arbeta med säljprocesserna på ett strukturerat och metodiskt sätt i webCRM. Skapa snygga mallar och avtal som kan signeras via bankID av kunden, när affären är klar skickas informationen vidare till Fortnox med rätt information redo att faktureras.

About webCRM by Efficy Group

  • Ni undviker dubbelarbete eftersom kunder och order synkroniseras åt båda hållen (både från webCRM till Fortnox, men även från Fortnox till webCRM).

  • Artikelinformationen i webCRM uppdateras med automatik från Fortnox och ni får rätt artikel, pris och antal på fakturan.

  • Ni får möjlighet att se den kompletta faktureringshistoriken i webCRM nere på radnivå, för varje kund eller totalt som enkelt kan analyseras vidare efter behov.

  • Era kunder alltid är uppdaterade - både i webCRM och Fortnox - och inga uppgifter riskerar att gå förlorade.

This is how the connection with Fortnox works

  • Integrationen innefattar att kundregister synkroniseras båda riktningar.

  • Artikelregister synkroniseras löpande automatiskt från Fortnox till webCRM, så att man kan skapa offerter/order i webCRM med samtliga artiklar från Fortnox.

  • Fakturor som görs i Fortnox synkroniseras till webCRM och vi hjälper er att hämta all historisk fakturering från Fortnox om ni önskar.

  • Från webCRM så synkroniseras ny order till Fortnox som ett fakturaunderlag. Därefter kan ni skicka ut fakturan för betalning från Fortnox.