Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: Harvest

Harvest icon

Harvest

Harvest main image

Minimera manuellt dubbelarbete mellan Harvest och Fortnox genom Zwapgrids integrationsplattform. Administration kring fakturor, betalningar, artiklar, kunder och rapporter effektiviseras på ett säkert sätt. Allt till en fast månadskostnad.

Om Harvest

Rätt data på rätt plats. Automatiskt. Zwapgrid integrationsplattform gör det effektivt och säkert att dela data mellan dina viktigaste system. Du skapar enkelt ett eget konto, aktiverar integrationen och gör dina egna inställningar. Resultatet blir oslagbart effektivt.

  • Minimerad administration kring fakturor och betalningar.

  • Möjlighet att följa lönsamheten i dina Harvestprojekt, i Fortnox.

  • Säker datahantering genom Zwapgrid. Vi är betrodda av flera Nordiska banker.

  • Kontroll över kostnader. Allt ingår till fast månadspris inklusive support. Inga volympriser eller uppstartsavgifter.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Förenklat fakturaflöde mellan Harvest och Fortnox

  1. Fakturor som skapas i Harvest skickas till Fortnox.

  2. Fortnox genererar en faktura för rätt artiklar och kund. (Kunder och artiklar som redan finns i Fortnox uppdateras och helt nya skapas när det behövs. Alternativt synkar du alla kunder och artiklar löpande)

  3. När en faktura anges som betald i Fortnox skickas informationen till Harvest.

Följ lönsamheten i dina Harvestprojekt, direkt i Fortnox.

  • Genom integrationen är det möjligt att generera en resultatrapport per projekt i Fortnox baserat på data från Harvest.