• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Lönfunktioner

Publicerad den 20 februari 2012
Kategori produktsidorna

Kalendarium för löneregistrering

Kalendarium förenklar och automatiserar ditt arbete med löner. Du registrerar alla avvikelser från personens arbetstidsschema och eventuella tillägg och avdrag på lönen. I kalendariet kan du också på ett enkelt sätt följa upp en anställds närvaro- och frånvarotider samt diverse ersättningar. Du ser tydligt frånvaroorsak, period och fördelning i antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar. Du kan även registrera övriga ersättningar och avdrag i kalendariet såsom utlägg, bonus och milersättning.

Arbetstidsschema

Arbetstidsschemat är grunder för kalendariet. I personalregistret kopplas ett arbetstidsschema till en eller flera personer. Genom att i kalendariet markera vilka dagar som en anställd avvikit från schemat på grund av sjukdom, semester, ledighet, övertid etc. genereras automatiskt lönebesked med de rätta lönearterna. Om inga avvikelser registrerats för en person kan arbetad tid genereras automatiskt utifrån arbetstidsschemat och överföras till lönebeskedet. De timanställda och intermittent anställda som ej är schemalagda kan ha ett 0-schema, dvs. ett schema med 0 antal timmar per dag. För dessa personer registrerar du avvikelser i kalendariet när personerna är inne och arbetar.

Anställda

Programmet stöder både timavlönad och månadsavlönad personal. Registret över personal samlar information om de anställda, både person- och anställningsuppgifter som t.ex. adress, bankkontonummer, lön, personaltyp och arbetsschema. Personuppgifter och saldon läggs enkelt in i lönetjänsten vid uppstart vilket underlättar vid byte från ett annat lönesystem när som helst under året. Du kan koppla personal till kostnadsställe. I programmet kan du lägga upp fritt antal anställda, men programmet passar bäst för mindre företag, dvs. upp till ca 10 anställda.

Arbetare och tjänstmän

Det finns stöd för både arbetare och tjänstemän.

Handelstavtal och metallavtal

Färdiga löneartstabeller finns för avtalen Handels och Metall finns i programmet.

Lönebesked via E-post

Anställda kan få sina lönebesked utskrivna eller skickade till sin E-post adress.

Elektronisk arbetsgivardeklaration

Varje månad ska arbetsgivaren redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och den dragna preliminärskatten. För att kontrollera den framräknade arbetsgivaravgiften och skatten skriver du ut ett skatteunderlag och får då arbetsgivardeklarationen specificerad per person. En arbetsgivardeklaration kan även skickas in elektroniskt via en eSKD-fil

Kontrolluppgifter

Du kan välja att skriva ut kontrolluppgifterna, och även ett sammandrag eller ett underlag för kontrolluppgifterna. På underlaget ser du vilka lönearter du har använt på personen och var summan har hamnat på kontrolluppgiften. Väljer du att skicka in kontrolluppgifterna via Skatteverkets hemsida kan du också skapa en KU fil.

Rapporter

Utskrift av lönestatistik ger dig möjlighet att få många olika sammanställningar av gjorda löneutbetalningar. Efter att du skapat en rapport kan du spara den så att det du valt finns kvar till senare sökningar. Du kan också skriva ut rapport över personal, lönearter och Fora.

Semester

Programmet har en komplett semesterberäkning för arbetare, tjänstemän, handels och metall. Beräkning enligt procentprincipen eller sammalöneprincipen. Det finns inställningar innevarande år och vilken startdag företaget har på semesteråret. Du kan välja hur du vill att sparade dagar ska beräknas, om rörligt tillägg ska beräknas som klumpsumma eller per dag, göra inställningar för minimidaglön och välja hur mycket en förskottsdag ska vara värd. Programmet räknar ner dagarna efter hand som de tas ut, betalade, obetalade och ev. förskottsdagar. Semesterersättning eller semestertillägg betalas ut enligt gjorda inställningar. Du kan också se historiska semesterår för respektive anställd.

Lön personlig

Låt dina anställda själva gå in och rapportera sjukdom, övertid, semester m m. De kan också själva hämta lönebesked, se innestående semesterdagar samt komp/flextid. För att kunna göra detta måste respektive anställd ha en licens Fortnox Lön Personlig.

Avleverera och Attestera

När du har förhandsgranskat kommande lönebesked för respektive anställd har du möjlighet att avleverera dagarna för att på så sätt klarmarkera dagen. Du kan också skriva ut attestlista alternativt attestera lönebesked digitalt i programmet.