• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Megatrender

Publicerad den 25 maj 2009
Kategori VD-ord Jan

Senaste numret av Veckans Affärer (20 maj 2009) har en 15-sidig artikel om megatrender som är högst intressant. Just det här numret av tidningen är ett IT-nummer så det är förstås trenderna inom detta område som belyses på ett mycket bra sätt.


De sju trender som räknas upp är:


1.    Molnet. Här nämns sådant som affärssystem, datalagring, kundrelationer, olika nättjänster och mobiltjänster
2.    Vinn internet. Behandlar i huvudsak Obamas kampanjer i sociala medier och visar vilka möjligheter som finns med Facebook, bloggar, Twitter mm.
3.    Hotet från underjorden. Modernt industrispionage genom intrång ökar snabbt och är en stor risk för företag med dålig IT-säkerhet.
4.    Hela världen blir mobil. Tredje världen och Asien har en enorm tillväxt på mobiltelefonsidan.
5.    Kundmakt pressar företagen. Kunden har makten att påverka företag genom bloggar som börjar bli en massrörelse. Bra för de företag som sköter sig, en katastrof för de som missköter sig.
6.    E-människan tar över. Visar hur man på den tuffa och snabba internetmarknaden måste klara allt – samtidigt.
7.    Maktstriden om framtiden. Striden om upphovsrätt är en viktig och stor fråga.


De senaste decennierna har haft en ofattbar utveckling och framtiden lär inte bli mindre intressant. Förväntningarna är stora på framtiden som Micael Dahlén beskriver "som helst-värld" vi numera lever i, där vem som helst, var som helst, kan göra vad som helst, få tag på vad som helst, när som helst. Micael Dahlén är professor vid Handelshögskolan och har skrivit den uppmärksammade boken Nextopia. Läs den!


Jan Älmeby, VD Fortnox AB

jan.almeby@fortnox.se