• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Ny tid med nya utmaningar

Publicerad den 19 mars 2010
Kategori VD-ord Jan

Tillåt mig först av allt att presentera mig. Jag heter Jens Collskog och är VD för Fortnox AB sedan den 12 mars 2010.

Att få chansen att ta över stafettpinnen efter min företrädare Jan Älmeby är en oerhörd utmaning, samtidigt som det är en oerhörd möjlighet. Jag känner mig mycket laddad, men också ödmjuk, inför mitt nya uppdrag.


Jag har arbetat i programvarubranschen sedan 1989, då jag fick anställning på supportavdelningen på SPCS, numera Visma SPCS. Efter att under 12 år där ha arbetat som supporttekniker, säljare, försäljningschef, utbildningschef och supportchef känner jag att jag har en någorlunda utbildning och erfarenhet av branschen.


År 2001 började jag arbeta med Fortnox tillsammans med Jan Älmeby. Min roll har alltsedan dess varit att vara ansvarig för försäljningen av Fortnox program. Att få företagare att lämna befintliga och fungerande system för att istället satsa på ett helt nytt koncept i ett helt nytt företag är en utmanande uppgift. Men tack vare att vi varit lyhörda och lyssnat på marknadens önskemål, samtidigt som vi från början varit noggranna med att vårda relationerna med våra kunder, har vi lyckats väl med att etablera oss som ett modernt och nytänkande alternativ i programvarubranschen.


Idag har vi över 30.000 användare i Sverige, som kontinuerligt arbetar i våra program. Vi har en stor spridning i olika branscher, företagsstorlekar och användningsområden. Många kunder använder flera av våra programmoduler medan andra använder någon enstaka. Några väljer att samarbeta med sin redovisningskonsult och/eller revisor i våra program medan andra sköter allting själva. Några har många användare som delar program och data, fler än hundra användare i några fall.


Nu ser jag mycket fram emot det intressanta samarbetet med Fortnox International på produktsidan. Tillsammans får vi betydligt större resurser att vidareutveckla och bredda vårt sortiment till gagn för båda parter och alla våra kunder.


Sammanfattningsvis har jag fått ta över en stafettpinne som känns mycket intressant och välvårdad. Jag ser som min främsta uppgift att fortsätta på den inslagna linjen, samtidigt som vi, i takt med att vi växer ytterligare och omvärlden förändras, naturligtvis alltid måste vilja utsätta oss för ständig förbättring och vidareutveckling på alla plan. Den som slutar att vilja förbättra sig slutar snart att vara bra.


Om du har några frågor, kommentarer eller synpunkter är du alltid välkommen att maila mig på jens.collskog@fortnox.se


Bästa hälsningar!

Jens Collskog,

VD i Fortnox AB sedan den 12 mars 2010.