Delårsrapport Januari – Mars 2009

29 Apr, 2009

Januari-mars 2009
(jämfört med samma period föregående år)

>> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen
>> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574),
>> en ökning med 143 % jämfört med första kvartalet 2008.
>> Rörelseresultatet uppgick till -1 533 kkr (-1 864), en fortsatt
>> resultatförbättring även om rörelsemarginalen är fortsatt
>> negativ.
>> Periodens resultat var -1 311 kkr (-1 477)
>> Vinst per aktie under perioden -0,02 kr (-0,04)
>> Prognosen om en omsättning överstigande 20 Mkr och ett
>>resultat om 5 Mkr kvarstår

VD kommenterar
– Fortnox ledande leverantör på molntjänster

Under senaste tiden har ett nytt begrepp lanserats i IT-världen –Cloud Computing eller Molnet, som det kallas på svenska. Det innebär att stora delar av ett företags IT-verksamhet läggs ut på internet. En annan benämning på denna företeelse är Software as a Service (SaaS), då programvarorna levereras som en tjänst istället för en installerad produkt.

Det är precis det här som Fortnox har som affärsmodell och har haft i flera år, men vi har använt andra namn som internetbaserade program och Software as a Service (SaaS).

Fortnox har ett stort försprång med de tusentals kunder som redan har insett fördelarna med att ha alla program åtkomliga på internet. Det är inte bara åtkomsten var som helst som är intressant – det finns också mycket pengar att spara för företag som arbetar med Fortnox program. De slipper programinstallationer, göra uppgraderingar och ta säkerhetskopieringar. Det gör att företagen frigör tid och resurser för att istället fokusera på sin affärsverksamhet.

Vår tillväxt är stor, första kvartalet 2009 ökade omsättningen 143 % jämfört med första kvartalet 2008, vilket är en snabbare tillväxt än under hösten 2008. Vi räknar också med en fortsatt stor omsättningsökning, dels genom en stark kundtillströmning, dels genom att kunderna köper fler programlicenser. Dessutom kommer fler produkter och tjänster att lanseras under 2009.

Hela delårsrapporten, januari-mars 2009 finns på www.fortnox.se

Växjö den 29 april 2009
På styrelsens uppdrag:
Jan Älmeby, verkställande direktör, 0708-37 32 55

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB