122
Koncernnyhet 2010-04-28T19:22:55+02:00 2010-04-28T19:22:55+02:00 Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2010 sv

Delårsrapport Januari – Mars 2010

Bild som illustrerar koncernnyhet

| 28 apr, 2010

(NGM: FNOX MTF)

JANUARI – MARS 2010

>> Fortsatt stark tillväxt i omsättning och orderingång.

>> Omsättningen under första kvartalet blev 6 894 tkr (3 821),

>>en ökning med 80 % jämfört med första kvartalet 2009

>> Rörelseresultatet uppgick till -420 tkr (-1 533), en fortsatt

>>resultatförbättring även om rörelsemarginalen är fortsatt

>>negativ 
>> Periodens resultat var -502 tkr (-1 310) 
>> Vinst per aktie under perioden -0,01 kr (-0,02)

VD KOMMENTERAR 
MED FORTNOX MOT FRAMTIDEN
Den världsomspännande och snabbt ökande bredbandsuppkopplingen för privatpersoner , företag och myndigheter innebär att det nu råder en global acceptans av internet som en bärande del av modern infrastruktur för elektroniska tjänster. Detta framgår tydligt i det enorma intresse som nu visas s.k. ”molntjänster” dvs. internetbaserade tjänster av olika slag. Vi tar detta som en bekräftelse på att Fortnox har valt rätt teknikplattform för att erbjuda sina tjänster kostnadseffektivt, konkurrenskraftigt och lönsamt.

Med Fortnox internetbaserade program slipper våra kunder många bekymmer och får i gengäld en mängd fördelar. De slipper fundera på installation och uppgraderingar av sina program, och säkerhetskopiering av sin information. De slipper också vara oroliga över ifall de arbetar i senaste versionen av sina program, eller vad som kan hända i fall deras datorer blir stulna eller går sönder. Dessutom vinner de en mängd fördelar som exempelvis att deras program och information finns tillgänglig från vilken internetuppkopplad dator, handdator eller mobiltelefon som helst. De vinner också fördelen att kunna samarbeta och dela program och information med vem eller vilka som helst oavsett var i världen de befinner sig. Genom att arbeta med internetbaserade program från Fortnox byter de alltså bort nackdelar och bekymmer mot fördelar och möjligheter.

På Fortnox utvecklar vi bara internetbaserade program. Vi har inga andra lösningar, eftersom vi vill ha fullt fokus på den teknik som ger våra kunder flest fördelar och som kommer att gälla nu och inom överskådlig framtid. Vi har ett brett sortiment med program för allt från bokföring, fakturering och orderhantering till säljstöd och dokumentlagring. Vi har en attraktiv prismodell där våra kunder inte betalar någonting i inköpspris för programmen. Istället betalar man en låg abonnemangsavgift per månad.

Vår ambition är att med vårt erbjudande möjliggöra för alla företag och föreningar att arbeta med internetbaserade program till en rimlig kostnad. Vår ambition är också att tillhandahålla ett trevligt och korrekt be- mötande, en tillgänglig och kunnig support, och kompetenta program som vidareutvecklas i en hög takt. Som kund till Fortnox ska man veta att man för en rimlig kostnad har tillgång till program som är moderna och aktuella, och som erbjuder en möjlighet att sköta sin administration på ett effektivt och rationellt sätt.

Följ oss för fler nyheter och tips
Följ nyheter från Fortnox

Här anmäler du dig till prenumeration på pressmeddelanden från Fortnox, via Cision.Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

| 18 dec, 2007

Fortnox lanserar webbshop

Fortnox lanserar en webbshopslösning för mindre och medelstora företag. För endast 69 kronor per mån...

| 13 jan, 2010

Fortnox flyttar driften den 24-25 januari 2009

(Fortnox) Som ett led i Fortnox kvalitetsarbete kommer serverdriften av Fortnox produkter att flytta...

| 09 okt, 2009

Fortnox lanserar ny tjänst för e-faktura

Fortnox, Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administrativa program för mindre företag, ...