Delårsrapport Januari – September 2008

29 Okt, 2008

Januari – september 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Januari – september 2008
>> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period >> >> föregående år
>> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr
>> Rörelseresultatet uppgick till -5 649 (-6 798) kkr
>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,10 (-0,15) kr

Juli – september 2008
>> Omsättningsökning med 154 % jämfört med samma period >> >> föregående år
>> Omsättningen uppgick till 1 962 (772) kkr
>> Rörelseresultatet uppgick till -1 465 (-2 120) kkr
>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,03 (-0,05) kr

Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 5 381
(2 282) kkr. Resultat efter skatt blev -4 586 (-4 968) kkr innebärande
ett resultat per aktie om -0,10 (-0,15) kr.

VD kommenterar
Vi har under årets nio första månader kunnat glädja oss åt en tillväxt på 136 % jämfört med motsvarande period 2007. Om man ser till enbart det tredje kvartalet var omsättningsökningen 154 % jämfört med tredje kvartalet 2007. Genom den emission som genomfördes nu i oktober har vi resurser att klara en fortsatt stark tillväxt. Vår bedömning är att tillväxten kommer att ligga på minst samma nivå under 2009 som under 2008 vilket indikerar en omsättning på ca 20 miljoner kronor och ett resultat i storleksordningen 5 miljoner kronor för helåret 2009.

Fortnox har under flera år lagt stora resurser på programutveckling och uppbyggnad av kundstocken. Genom detta har vi nu ett brett programutbud av högsta kvalitet som våra kunder abonnerar på. Detta ger en ständigt ökande intäkt för varje månad.

Under perioden har avtal med flera av landets stora redovisnings- och revisionsbyråer slutits. Tillsammans med övriga byråer används Fortnox program nu på mer än 400 byråkontor med fler än 1300 konsulter.

Hela delårsrapporten, januari-september 2008 finns på www.fortnox.se

Växjö den 29 oktober 2008
På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby,
verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB