Delårsrapport Januari – September 2009

04 Nov, 2009

Juli – September 2009

>> Omsättningen steg med 129% till 4 484 kkr (1 962)
>> – mer än en fördubbling.
>> Rörelseresultatet förbättrades till -33 kkr (-1 465).
>> Periodens resultat efter skatt förbättrades till -181 kkr
>> (-1 282), vilket motsvarar 0,00 kr (- 0,03) per aktie.

Januari – September 2009

>> Omsättningen steg till 14 222 kkr (5 381),
>>en tillväxt med 164%.
>> Rörelseresultatet förbättrades till -191 kkr (-5 649).
>> Periodens resultat efter skatt förbättrades till -644 kkr
>>(-4 586), vilket motsvarar – 0,01 kr (- 0,10) per aktie.
>> Styrelsens bedömning är ett minusresultat för helåret.

VD kommenterar
Fortsatt tillväxt och resultatförbättring

Intresset för att gå över till webbaserade tjänster ökar allt mer. Fördelarna är många för både kunder och oss som leverantör. De mest utmärkande är att flera användare kan arbeta i samma program trots att man sitter på olika platser, ingen installation eller uppgradering krävs hos kunden och automatisk säkerhetskopiering görs varje dygn.

Både kunder och Fortnox slipper kostnader som man har med traditionella program som installeras i en dator. Abonnemangsförfarandet innebär också ett enkelt sätt för kunden att betala medan man använder programmen. Detta borgar också för en långvarig relation mellan kund och Fortnox där båda parter är vinnare.

Omsättningsökningen är avsevärd – en fördubbling – när vi jämför med motsvarande period förra året även om vi bortser från krav på förändrade redovisningsprinciper som gav en stor engångseffekt under kvartal 2 i år. Den förändring av redovisningsprinciper som då infördes för byråavtalen innebär att avtalsbunden licensintäkt numera intäktsförs i enlighet med avtalets innebörd och tidslängd.

Styrkan i vår affärsmodell är abonnemangsformen som ger månatliga intäktsströmmar som kan mätas på årsbasis och som återkommer år efter år snarare än den engångsintäkt som fås vid traditionell installation av programvara.

Våra kunder är små och medelstora företag, vilka till stor del sköter sin redovisning via en byråkonsult. Det är därför viktigt med en omsorgsfull och framgångsrik införsäljning till revisions- och redovisningsbyråer. Införsäljningen går mycket bra och vi har redan nu nästan hälften av Sveriges redovisningsbyråer som kunder och däribland flertalet av de största och mest välkända. Vi är medvetna om att denna säljinsats kräver stora insatser från vår sida som kortsiktigt går ut över resultatet. Vi anser dock att denna strategi är väl motiverad då den skapar ett stort inflöde av nya kunder som gör att vi snabbare säkerställer den kritiska kundvolym som, tillsammans med vårt abonnemangsförfarande, gör att vi kan tillgodogöra oss de möjligheter till hög lönsamhetsnivå som Fortnox affärskoncept har potential att leverera.

Vi räknar även i fortsättningen med en stark tillväxt, dels genom en stark kundtillströmning, dels genom att kunderna köper fler programlicenser.

Hela delårsrapporten, januari-september 2009 finns på www.fortnox

Växjö den 4 november 2009
På styrelsens uppdrag:
Jan Älmeby, verkställande direktör, 0708-37 32 55

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB