Delårsrapport januari – september 2012

31 Okt, 2012

(NGM: FNOX MTF)

 

Tredje kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)

  • Omsättningen ökade till 13 326 tkr (9 870 tkr), motsvarande en tillväxt med 35 procent 
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 438 tkr (831 tkr), vilket är en förbättring med 73 procent 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 306 tkr (1 550 tkr)

  • Periodens resultat efter skatt ökade med 56 procent till 1 007 tkr (646 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,01 kr) 

 

januari – september 2012 (jämfört med samma period föregående år)

  • Omsättningen ökade med 34 procent till 40 351 tkr (30 251 tkr)
  • 
Rörelseresultatet uppgick till 4 714 tkr (3 374 tkr), vilket är en förbättring med 40 procent 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6 434 tkr (4 152 tkr)
  • 
Periodens resultat efter skatt ökade med 36 procent till 3 502 tkr (2 566 tkr)
  • 
Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (0,04 kr)

 

 

VD-kommentar – Tredje kvartalet:
Nya tjänster breddar utbudet!

Den positiva omsättningsutvecklingen fortsatte även under tredje kvartalet med en tillväxt på 35 procent. Både antalet användarlicenser och kunder ökar kraftigt och under kvartalet nådde vi en viktig milstolpe då antalet aktiva användarlicenser av våra program passerade

100 000. Det gör oss till den klart största leverantören av internetbaserade affärssystem i Sverige.

Vi var först i Sverige när vi för drygt 10 år sedan inledde vår satsning på molntjänster. Det är en stor anledning till att vi idag har en så stark position på marknaden, dess- utom på en marknad som växer allt snabbare. Idag har

vi ett helt annorlunda läge om man jämför med hur det var bara för ett par år sedan. Nu är tekniken fullt ut accepterad och marknaden går i allt snabbare takt över från lokalt installerade program till molnbaserat. På några års sikt kommer marknaden för internetbaserade affärssystem vara större än den för traditionella system.

Trots vår starka marknadsposition slår vi oss absolut inte till ro. Tvärtom fortsätter vi att satsa hårt på utveckling och användarstöd, vilket också belastar resultatet. Trots att vi satsar mycket på utveckling så förbättrades vårt rörelseresultat väsentligt jämfört med förra året. Under tredje kvartalet redovisade vi ett rörelseresultat på cirka 1,4 (0,8) miljoner kronor. Det är viktigt för oss att tillväxten sker med lönsamhet.

Under tredje kvartalet har vi utvecklat och lanserat ett antal nya tjänster. Bland annat har vi en ny kreditupplysningstjänst som gör att våra kunder får möjligheten att ta kvalitativa kreditupplysningar direkt i våra program till en väldigt låg kostnad. Dessutom erbjuder vi våra kunder en automatisk adresshämtningstjänst. När man knappar in ett organisationsnummer eller personnummer hämtas automatiskt uppgifter som adress, telefonnummer och branschkod. Vi erbjuder denna tjänst gratis till våra kunder, vilket är unikt på marknaden. Sedan lanseringen i mitten av september har våra kunder använt tjänsten mer än 20 000 gånger.

Vi har också arbetat vidare med ett antal integrations- lösningar. Vi ökar nu successivt takten i utvecklingen av integrationer. Vårt mål är att vi ska ha integrationer mot alla vanligt förekommande system med användningsområden som angränsar till våra program.

Avslutningsvis kan jag berätta om vår stora utbildnings- satsning som vi gör med två av Sveriges mest populära och erfarna lärare på området; Petter Åkesson och Peter Sundberg. Vi kallar det för Fortnox Seminarier och under hösten/vintern kommer vi att arrangera seminarier inom skatt, bokföring, bokslut och lön. 

 

Jens Collskog, Verkställande Direktör

Ladda ner rapporten här (pdf)

 

För ytterligare information
Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300
jens.collskog@fortnox.se

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB