193
Koncernnyhet 2019-05-23T17:23:41+02:00 2019-05-23T17:23:41+02:00 Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2019 sv

”Företag och kommuner drabbas om regeringen missar bredbandsmålen”

Bild som illustrerar koncernnyhet

| 23 maj, 2019

Trots goda ambitioner och tillskjutna medel till utbyggnaden av bredband finns risk att Sverige missar de högt uppsatta målen. Post- och Telestyrelsen (PTS) har visat att takten på bredbandsutbyggnaden har minskat.

Landets småföretag bidrar till jobb och tillväxt, men behöver bättre tillgång till säkert bredband, skriver Nils Carlsson, VD Fortnox, i en debattartikel på Altinget.

Sveriges välstånd bygger i hög grad på företag som växer och anställer. Entreprenörer är ofta positiva, men tyvärr skiljer sig viljan att växa beroende på var i landet företaget finns. Enligt Tillväxtverket har företagare i glesbygd lägst vilja att växa och menar i högst grad att deras lönsamhet, omsättning och antal anställda kommer att minska framöver.

För många entreprenörer och uppemot var femte företag i landsbygd, är dåligt bredband ett hinder för verksamheten (Företagarna, 2016). Bara att ta emot kortbetalningar försvåras av brister i uppkopplingen. Den ojämlika tillgången till bredband får därför direkta negativa effekter på jobb och företagande i glesbygd.

Att Sverige rankas i topp vad gäller digitalisering av World Economic Forum är alltså inte alltid överensstämmande med den verklighet som företagare lever i. Bland våra kunder, småföretagare i hela landet, ses digitalisering som den möjlighet det är. Samtidigt upplever en del företagare problem. Det märks i Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet, som visar att företagens omdöme om tele- och IT-nätet har sjunkit i fler än hälften av landets kommuner.

Därför ser vi positivt på regeringens mål för bredbandsutbyggnad, som säger att 95 procent av alla företag (och hushåll) redan nästa år ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Regeringen har upprepat målet i överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna, och har skjutit till extra medel i vårbudgeten.

Men trots goda ambitioner ser regeringen ut att missa sitt högt ställda bredbandsmål. Post- och Telestyrelsen (PTS) konstaterade tidigare i år att drygt 80 procent av svenska hushåll och företag har tillgång till bredband med tillräcklig hastighet, jämfört med i glesbygd där bara ca fyra av tio arbetsplatser har tillgång till bredband med tillräcklig hastighet. PTS konstaterar också att bredbandsutbyggnaden har slagit av på takten. Det är alltså en bra bit kvar till målet om 95 procent och svårast är läget i glesbygd.

Detta drabbar företag som har svårt att sköta sin verksamhet, att nå nya marknader och att skapa tillväxt. Därmed drabbar det också glesbygdskommuner, som går miste om arbetstillfällen och skatteintäkter. Som Företagarna nyligen visat är småföretag den största skatteintäktskällan i de flesta av landets kommuner, och fyra av fem jobb skapas i mindre företag.

I förlängningen handlar bredbandsutbyggnaden om att hela landet ska kunna leva. Nya resurser har skjutits till utbyggnaden men det finns risk att målet inte kommer att uppnås. Under tiden bromsas de fantastiska möjligheter som i grunden finns att driva företag och arbeta utanför landets större städer.

Näringslivet i Sveriges kommuner bidrar till tillväxt, skatteintäkter och välstånd, och har en fantastisk potential att fortsätta utvecklas. Samtidigt behöver landets beslutsfattare göra sin del och bidra med den fysiska och digitala infrastruktur som behövs. Vi menar därför att regeringen, och digitaliseringsminister Anders Ygeman, behöver växla upp arbetet med digitaliserings- och bredbandsstrategin genom större satsningar redan i höstens budgetproposition.  

 

Till artikeln på Altinget

 

 

Följ oss för fler nyheter och tips
Följ nyheter från Fortnox

Här anmäler du dig till prenumeration på pressmeddelanden från Fortnox, via Cision.Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

| 24 jun, 2019

Högt rekryteringstryck hos Fortnox

Fortnox har just nu ett 20-tal rekryteringar igång samtidigt, inom flera olika områden. Många av dem...

| 19 mar, 2019

Skatteuppgifter direkt i ekonomisystemet

- Nytt samarbete mellan Fortnox och Skatteverket. I februari inleddes ett samarbete mellan bland ann...

| 18 dec, 2007

Fortnox lanserar webbshop

Fortnox lanserar en webbshopslösning för mindre och medelstora företag. För endast 69 kronor per mån...