552
Koncernnyhet 2020-03-17T09:30:07+01:00 2020-03-16T10:48:10+01:00 Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2020 sv

Fortnox årsstämma förkortas

Fortnoxhusen

| 16 mar, 2020

Med anledning av det nya coronaviruset (Covid19) har Fortnox beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman den 26 mars kl. 14.00. Registrering öppnar kl. 13.00. För att minska risken för smittspridning kommer Fortnox att korta tiden för själva årsstämman och ta bort tidigare planerade kringaktiviteter.

Fortnox kommer inte att erbjuda förtäring eller det informella mötet med bolagets ledning efter årsstämman. Dessa försiktighetsåtgärder syftar till att värna om våra aktieägares och medarbetares hälsa.

För aktieägare som tillhör någon av riskgrupperna, eller känner sig oroliga för smittspridning, vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde, att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad av coronaviruset.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare finns för nedladdning via länken nedan.

Verkställande direktören Tommy Eklunds anföranden kommer att publiceras på www.fortnox.se/investerare/ efter årsstämman.

Denna information kommer också att skickas till de aktieägare som redan anmält sig till årsstämman.

Länk till fullmakt 

Länk till fullmaktsinstruktion

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!

Följ nyheter från Fortnox

Här anmäler du dig till prenumeration på pressmeddelanden från Fortnox, via Cision.Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

| 13 mar, 2020

Fortnox distansarbetar för att säkra stöd till företagen

Med anledning av smittrisk från coronavirus har Fortnox valt att låta sina medarbetare arbeta hemifr...

| 21 okt, 2019

Skynda på småföretagens digitaliseringsresa

Regeringens målsättning är tydlig: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens m...

| 26 sep, 2019

Valberedning för Fortnox 2020

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 augu...