Fortnox årsstämma

22 Mar, 2013

Vid Fortnox årsstämma idag valdes Arne Karlsson och Leif Johansson till nya ledamöter och Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Olof Hallrup och Erik Fjellborg omvaldes. Auktoriserade revisorn Åke Andersson, Ernst & Young och Godkända revisorn Victoria Rodin, Andersson & Co valdes till ordinarie revisorer.

Stämman beslutade att höja ersättning till styrelsen och att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp och till styrelseordföranden ska ersättning utgå med fyra prisbasbelopp. Till revisorerna ska arvode utgå mot faktura. Vid styrelsens konstituerande sammanträde omedelbart efter stämman valdes Christer Nilsson till styrelsens ordförande.

 

Utdelning

På stämman beslutades att utdelning ska ske till aktieägarna med 0,10 kronor per aktie och avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till den 27 mars 2013. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 april 2013.

 

På stämman redogjorde VD Jens Collskog för utvecklingen under verksamhetsåret 2012 samt inledningen på 2013:

 

”År 2013 lovar att bli ett mycket spännande. Trenden mot webbaserat blir allt tydligare bland mindre och medelstora företag. Vår bedömning om att majoriteten av vår målgrupp inom några år kommer att använda internetbaserade affärssystem kvarstår. Som Sveriges ledande leverantör har vi ett starkt utgångsläge. Vi kommer under 2013 att öka vår satsning mot bland annat konsulter, återförsäljare, integrationspartners samt skolor och andra organisationer. Samtidigt fortsätter vi att vidareutveckla våra tjänster, förbättra funktionaliteten samt utöka användarstödet.

 

Christer Nilsson, styrelseordförande i Fortnox välkomnade de nya styrelseledamöterna: ”Jag är mycket glad över att Arne Karlsson och Leif Johansson accepterat att ta plats i Fortnox styrelse. Jag är övertygad om att deras erfarenheter och breda kompetens kommer att bidra till Fortnox fortsatta utveckling.”

 

Arne Karlsson är styrelseordförande i Ratos, Bonnier Holding och SNS, samt styrelseledamot i AP Moller, Bonnier, Ecolean och Einar Matsson. Han är även styrelseledamot i Aktiemarknadsnämnden. Arne Karlsson var 1999-2012 VD och styrelseledamot i Ratos.

Leif Johansson är vice VD och Senior Advisor Ratos samt styrelseordförande i Euromaint. Han är även styrelseledamot i Arcus A/S, Inwido och Profura.

 

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på

telefon 0733-63 23 00 

 

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB