Fortnox bokslutskommuniké 2008

10 Feb, 2010

(NGM: FNOX MTF)

Helåret 2008

· Omsättningsökning med 124 % jämfört med föregående år

· Omsättningen uppgick till 8 220 (3 666) kkr

· Rörelseresultatet uppgick till -8 136 (-9 540) kkr

· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,14 (-0,20) kr

Oktober – december 2008

· Omsättningsökning med 105 % jämfört med samma period föregående år

· Omsättningen uppgick till 2 839 (1 385) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till -2 487 (-2 742) kkr
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,06 (-0,05) kr
Prognos för 2009
· Under rådande finans- och marknadsituation är det svårt att lämna prognos för 2009 men vår bedömning är att omsättningen för 2009 kommer att överstiga 20 Mkr med ett rörelseresultat på cirka 5 Mkr.

VD kommenterar
Fortnox har under året haft en stark tillströmning av nya kunder. Trots finanskrisen har även fjärde kvartalet inneburit en stark omsättningsökning och ett betydande tillflöde av nya abonnenter. Vi har nu fler än 6 000 kunder med omkring 19 000 användarlicenser. Vår orderstock för 2009 var vid årets ingång över 10 Mkr (4 Mkr vid ingången av 2008). Inte minst har det fjärde kvartalet visat att vår affärsidé är stark genom en kraftig omsättningsökning. Fortnox har under det gångna året skrivit flera viktiga avtal med ledande redovisnings- och revisionsbyråer, bland andra Öhrlings PricewaterhouseCoopers, LR Revision och Horwath Sverige. Dessa byråer ger Fortnox en betydande kundtillströmning samtidigt som de också ger oss en trovärdighet på marknaden. Nya viktiga affärstillfällen öppnar sig med de nya produkter som presenteras under 2009, exempelvis fakturaskanning, e-fakturering, löneprogram och integration mellan våra program och mobiltelefoner. Genom att öka utvecklingsresurserna kommer vi att få ett dominerande övertag på marknaden som kommer att generera stora intäkter under kommande år. Vårt programsortiment finns nu anpassat för den polska marknaden och efter en testfas under första kvartalet 2009 kommer lanseringen att ske. Flera marknader inom Europa är i en tidig bearbetningsfas.

Hela bokslutskommunikén för 2008 finns på www.fortnox.se.

Växjö den 10 februari 2009
På styrelsens uppdrag: 
Jan Älmeby, verkställande direktör,
tel 0708-37 32 55

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB