Fortnox bokslutskommuniké 2009

10 Feb, 2010

(NGM: FNOX MTF)

Helåret 2009

· Omsättningsökning med 137 % jämfört med föregående år.

· Omsättningen uppgick till 19 491 tkr (8 220).

· Rörelseresultatet uppgick till – 2 169 tkr (- 8 136).

· Resultatet efter skatt per aktie uppgick till – 0,04 kr (- 0,14).

Oktober – december 2009

· Omsättningsökning med 86 % jämfört med samma period föregående år.

· Omsättningen uppgick till 5 268 tkr (2 839).

· Rörelseresultatet förbättrades till – 1 978 tkr (-2 487).

· Periodens resultat efter skatt förbättrades till – 1 613 tkr (- 3 111), 
vilket motsvarar – 0,03 kr (- 0,06) per aktie.

VD-KOMMENTERAR

Vi kan glädja oss åt en fortsatt stark tillströmning av kunder under 2009. Omsättningen mer än fördubblades jämfört med omsättningen 2008. Visserligen har vi inte nått lönsamhet, men ökningen av omsättningen med närmare 11,3 MKR har inneburit en förbättring av rörelseresultatet på närmare 6,0 mkr. Det visar potentialen i vår affärsidé där de löpande abonnemangen är en viktig del.

Vi har nu mer än 10 000 kunder med fler än 30 000 användarlicenser. Vid ingången till 2010 har vi en orderstock på 18 Mkr. Orderstocken består av omfakturering av våra befintliga kunders abonnemang.

De flesta av landets ledande revisions- och redovisningsbyråer använder våra program för sina kunders redovisning. Det ger en stor tillströmning av kunder till oss och ger en stor trovärdighet på marknaden.

Under 2009 har flera nya produkter tillkommit, bland annat fakturaskanning, e-fakturering och löneprogram. 
Vi gör stora satsningar på utveckling av nya produkter och vidareutveckling av de befintliga för att behålla vår ledande position inom webbaserade program.

Vid den extra bolagsstämman i december beslöts att en satsning ska göras i utlandet i annans regi. Förhandlingarna beräknas vara avslutade i februari 2010.
Den höga tillväxten i kombination med de ännu ej avslutade förhandlingarna om en utlandssatsning ger svårigheter att göra en prognos för 2010, varför vi för närvarande avstår från den.

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB