(Fortnox)

Som ett led i Fortnox kvalitetsarbete kommer serverdriften av Fortnox produkter att flyttas till en ny serverhall lördagen den 24 januari. Som driftspartner har Fortnox valt att samarbeta med Cypoint IT Services AB.

Camilla Jarnemyr, kvalitets- och produktansvarig på Fortnox säger: ”Fortnox arbetar ständigt med kvalitetssäkring av produkter och driftmiljö. Cypoint motsvarar våra högt ställda krav inför vår framtida tillväxt.

Jan Älmeby, VD för Fortnox, säger: ”Cypoint är en partner som erbjuder oss en ännu högre grad av säkerhet för våra internetbaserade lösningar. Bland Cypoints övriga kunder finns exempelvis Fritidsresor, Exportrådet och OKQ8.”

För vidare information kontakta:

Camilla Jarnemyr, telefon 0763-45 41 14
Jan Älmeby, telefon 0708-37 32 55