Fortnox AB (publ) köper utvecklings- och konsultverksamheten inom Johansson & Surbevski Data AB (JS Data) i Växjö. Affären innebär att Fortnox utökar kapaciteten att ny- och vidareutveckla samt stärker sitt kunderbjudande genom att i större omfattning kunna utveckla integrationer med system från olika leverantörer.


”Det här är ett strategiskt viktigt förvärv för oss då vi i högre takt kommer att kunna erbjuda betydligt mer flexibla och effektiva helhetslösningar som underlättar för kunderna”, säger Jens Collskog. VD för Fortnox.

 

Många företag sitter idag med olika system från skilda leverantörer för exempelvis kassaregister, betalningssystem och e-handel och som inte är integrerade med varandra eller med företagets affärssystem. Förvärvet av JS Datas programutvecklings- och konsultteam innebär att det blir enklare att integrera Fortnox affärssystem med för- och eftersystem från andra tillverkare, vilket stärker företagets position på marknaden.

 

Utvecklingsteamet i JS Data har mångårig erfarenhet av utveckla applikationer och integrationer av olika system. Totalt har teamet de senaste åren utvecklat och sålt fler än 300 applikationer och integrationer mellan olika system. Flera av dessa säljs kontinuerligt till alltfler kunder enligt en abonnemangsmodell. Dessa applikationer, integrationer och abonnemang övertas i affären av Fortnox.

 

Köpet innebär inte bara att bredden och flexibiliteten i Fortnox erbjudande ökar. Förvärvet, som genomförs den 1 september, innebär dessutom att sex personer, däribland två av delägarna i JS Data, Marcus Thomasson och Robert Surbevski, följer med och blir anställda i Fortnox AB.

 

”Våra kunder väljer i allt större omfattning att lämna lokalt installerade program och istället satsa på webbaserade lösningar. Med Fortnox får vi arbeta med moderna lösningar till de mest använda programmen i den webbaserade världen, dit marknaden redan gått eller är på väg till”, säger Marcus Thomasson, delägare i JS Data.

 

Säljare är de fyra ägarna till JS Data och förvärvet genomförs genom en riktad nyemission, med stöd av det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 13 juni. Antalet aktier ökar genom förvärvet med 1 090 909 stycken till totalt 58 417 259 stycken aktier.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Jens Collskog, VD på Fortnox AB, 0733-632300