Fortnox har i dagarna gått in som partner till projektet “Software Engineering ReThought” vid Blekinge Tekniska Högskola. Projektet ska med forskningens hjälp ta fram metoder och arbetssätt för framtidens mjukvara. Över 100 miljoner satsas i projektet med bland andra KK-stiftelsen som finansiär.

I projektet ska forskare tillsammans med industrin ta fram nya metoder, modeller och arbetssätt för att kunna utveckla nästa generations mjukvaruintensiva produkter. Fortnox deltar som aktiv partner i arbetet med att identifiera verkliga problem som företag i branschen står inför, och att utveckla lösningar på dessa.

Fortnox får genom sin medverkan tillgång till spetskompetens och de senaste forskningsrönen som kan hjälpa till att snabbare hitta helt nya lösningar för mjukvaruutveckling.

– Som snabbväxande IT-företag är det en stor fördel att få tillgång till tio forskare och projekt som fokuserar på att lösa klassiska problem inom mjukvaruutveckling. Det ger oss möjlighet att bli än mer mer effektiva, säger Jesper Svensson, teknisk chef på Fortnox.

 

Ny bransch i snabb utveckling

Mjukvaruutveckling är i jämförelse med andra branscher en ung disciplin, vilket innebär att det inte finns färdiga mallar eller facit för hur saker ska byggas. Samtidigt är det en central del i samhället idag, där allt från banktjänster och deklaration till bokning av tandläkartid bygger på just mjukvara. Utvecklingen sker snabbt, och bristen på resurser och kompetens är en utmaning i stora delar av världen.

– Kombinationen av att det är en ny bransch och att det finns få resurser, gör formatet av detta projekt extra intressant. Det fokuserar på arbetsmetodik istället för teknik. Vi strävar hela tiden efter att göra saker så fiffigt och effektivt som möjligt, så att de resurser vi har kan fokusera på det som är verkligt värdeskapande. Med detta projekt kan vi få en gräddfil för det, säger Jesper Svensson.  

Andra partnerföretag är till exempel Swedbank, Sony, Ericsson och Telia. Totalt 11 företag deltar i projektet som löper över åtta år.

– Det stora värdet av arbetet blir naturligtvis att våra kunder får både bättre lösningar och snabbare leveranser av produkter som annars skulle legat en bra bit in i framtiden, säger Jesper Svensson.