Wolters Kluwer AB, Sveriges ledande informationsförlag och programvaruföretag inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning, och Fortnox, Sveriges ledande leverantör av webbaserade affärssystem för mindre företag och organisationer, har inlett ett långsiktigt samarbete.

 

Wolters Kluwers och Fortnox samarbete innebär att den första molnbaserade helhetslösningen på den svenska marknaden skapas genom en integration av Fortnox redovisningsprogram och Wolters Kluwers nya bokslutslösning.


Gemensamt kommer företagen att arbeta för att redovisnings- och revisionsbranschen i Sverige får den smartaste och effektivaste arbetsplatsen i molnet.

Genom att vara kund hos både Fortnox och Wolters Kluwer kommer användaren att få ett automatiserat arbetsflöde som idag saknas på marknaden. Att registrera information dubbelt är både ineffektivt och innebär flera felkällor. Genom smarta och specifika automatiseringar inne i respektive program kommer effektiviteten och säkerheten att öka. I Fortnox Digitala Byrå och Wolters Kluwers Byråprogram kommer redovisningskonsulterna att följa hela bokförings- och bokslutsflödet.

”Fantastiskt att få samarbeta med Wolters Kluwer AB – ett företag som har funnits 150 år på marknaden och som står för kvalité, kunskap och är marknadsledande inom skatt, bokslut och revision”, säger Fortnox VD Sara Arildsson.

”Fortnox är den främsta leverantören av molnbaserade redovisnings-lösningar på den svenska marknaden. När vi nu börjar vårt arbete tillsammans med Fortnox för att skapa en smart, integrerad lösning, så är vi övertygade om att det kommer att bli väldigt bra för våra kunder”, säger Katarina Thörnqvist, MD TAA Division, Wolters Kluwer Scandinavia.

Lansering av samarbetet är planerat till hösten 2016.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Arildsson, VD, Fortnox AB, 070 86 330 39, sara.arildsson@www.fortnox.se

Hans Ola Månsson, Head of Business Development & Strategic Partnerships, Wolters Kluwer AB, 070 77 527 17, hansola.mansson@wolterskluwer.se