Fortnox, Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administrativa program för mindre företag, utökar sitt tjänsteutbud med e-faktura.

Med e-faktura kan kunderna både skicka och ta emot fakturor elektroniskt. Det sparar tid, pengar och bidrar till en bättre miljö.

”Det har länge talats om elektroniska fakturor utan att något egentligt genomslag har kommit. Mycket är slentrian, men jag tror att medvetna företag arbetar med webbaserade lösningar därför att de är effektiva och ger stora besparingar. Deras arbete underlättas nu ytterligare med introduktionen av Fortnox e-faktura”, säger Camilla Jarnemyr, projektansvarig hos Fortnox.

Jan Älmeby, VD på Fortnox: ”Bara i Sverige skickas det varje år cirka 1,4 miljarder fakturor. Av dessa är mindre än 5-6 procent e-fakturor. Svenska myndigheter är föregångare. Däremot har företagen hittills varit försiktiga.”

Enligt en undersökning vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm skulle koldioxidutsläppen i Sverige kunna minskas med upp till 40 000 ton per år genom att gå över till e-faktura.

För ytterligare information kontakta:

Jan Älmeby, VD Fortnox AB: 0708 – 37 32 55
Camilla Jarnemyr, projektansvarig Fortnox AB: 0763 – 45 41 14