Fortnox ökar tempot och utlandssatsar med nyemission

22 Feb, 2008

Fortnox AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, har beslutat om nyemission för att öka utvecklingstakten och introducera Fortnox administrativa program för mindre och medelstora företag på flera europeiska marknader. Efter framgångarna med Fortnox internetbaserade program i Sverige är grunden lagd för nästa steg i företagets utveckling

Kontakter har etablerats med företag och personer som kan medverka till att starta verksamheter med Fortnox koncept som bas i flera andra länder, främst Storbritannien, Tyskland, Spanien och Finland. Denna expansion kräver dock utökade resurser för att kunna genomföras.

Motiv
För att möta behovet hos internationella kunder med landspecifika programvaror och marknadsnärvaro i flera europeiska länder samt behålla marknadsförings- och utvecklingstakten har styrelsen för Fortnox beslutat att genomföra en nyemission om drygt 9 miljoner kronor. Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För ytterligare information se informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida från den 7 mars.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: 9 088 960 kronor
Kurs: 0,80 kr
Antal aktier före nyemission: 34 083 600
Antal emitterade aktier: 11 361 200
Anmälningstid: 7 mars t o m den 2 april 2008
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 7 mars t o m 28 mars
Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2008 är registrerad som aktieägare i Fortnox AB äger rätt att för tre (3) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Fortnox AB

Handelsdatum
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 28 februari 2008. Aktierna i Fortnox AB kommer att listas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 29 februari 2008.

För vidare information kontakta VD Jan Älmeby, telefon 0708-37 32 55

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB