Fortnox har just nu ett 20-tal rekryteringar igång samtidigt, inom flera olika områden. Många av dem är specialisttjänster av olika slag och det rör sig om i flera fall om nya roller på bolaget. Bolaget satsar nu i högre tempo på automatisering och smartare funktioner för kunderna, och det speglas i rekryteringsarbetet.

– Vi har haft ganska hög fart i vårt rekryteringsarbete under lång tid eftersom vi är ett tillväxtbolag, och vi växer snabbt. Men nu är det fler tjänster än vanligt  utannonserade och dessutom inom olika områden samtidigt, berättar Sara Nylén som är HR chef på Fortnox.

Att bolaget storsatsar inom datadriven utveckling märks naturligtvis på de roller som ska tillsättas. Några exempel på funktioner som bolaget letar efter rätt medarbetare till är systemutvecklare, analytiker och Head of Digital Customer Acquisition. Det är tjänster med hög specialiseringsgrad inom IT-området, varför man har en fördel av att finnas i den IT-täta Växjö-regionen. Man söker också efter duktiga supportmedarbetare och säljare.

– Våra medarbetare är vår största tillgång. Att vi hittar rätt kompetens för att fortsätta driva bolaget framåt är avgörande för vår förmåga att möta kundernas ökade behov av smarta digitaliseringslösningar. Därför är det också glädjande att vi har ett bra söktryck, med många kompetenta kandidater, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

På många håll signalerar företag att det är svårt att hitta den kompetens som krävs för tjänster som ska tillsättas. Fortnox har dock inte haft några större bekymmer med tillströmningen av kandidater. Vissa roller är lite svårare att hitta exakt rätt kompetens till än andra, och kan därför ta lite längre tid att tillsätta. Generellt har man dock ett bra inflöde av kompetenta kandidater:

– Självfallet har det att göra med både närhet till utbildningar inom området och att det finns en centrering av IT-kompetens i regionen. Men jag upplever också att det speglar vår attraktionskraft som arbetsgivare. Att hitta rätt kompetens för rätt uppgifter är centralt för den fortsatta tillväxten i bolaget. Därför jobbar vi också väldigt aktivt med vår kultur på bolaget, och lägger både tid och resurser på detta. Vi har väldigt engagerade och stolta medarbetare, och det sprider sig i regionen, säger Sara Nylén.