Kommuniké från extra bolagsstämma
12 mars 2009 i Fortnox AB (Publ)

12 Mar, 2009

(NGM: FNOX MTF)

Stämman beslutade att utöka styrelsen med en styrelseledamot. Per-Arne Sendrén valdes till ny styrelseledamot.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. Beslutet biträddes av samtliga närvarande aktieägare. Villkoren i sammandrag:

Högst 4.000.000 teckningsoptioner ges ut. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna löper t o m den 31 mars 2011. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är anställda i Fortnox AB (publ). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 mars 2011 t o m den 31 mars 2011. Teckningskursen fastställdes till 2,68 kr vilket motsvarar 200 procent av den för aktien på NGM Nordic MTF noterade genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden 
fr o m den 11 februari 2009 t o m den 11 mars 2009. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner medför options-programmet en utspädning om ca 7 procent. Teckningsoptionerna skall förvärvas för 0,11 kr vilket är ett marknadsmässigt pris, beräknat av extern värderingsman enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.

De fullständiga villkoren finns tillgängliga på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta Bolagets VD Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55.

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB