420
Koncernnyhet 2019-02-11T17:18:13+01:00 2019-02-11T17:18:13+01:00 Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2019 sv

Ny lag om e-faktura till offentlig sektor

| 11 feb, 2019

Från och med 1 april 2019 är det enligt lag krav på att skicka elektroniska fakturor om man levererar till offentlig sektor. I Fortnox finns redan funktionen inbyggd i systemet, och när tjänsten aktiverats kan e-fakturor börja skickas direkt.

Elektroniskt mål 2020

Att det kommit en ny lag beror på ett EU-direktiv. Målet är att en majoritet av faktureringen i Europa år 2020 ska skickas elektroniskt. E-fakturor skickas alltså inte via e-post, det skickas digitalt via den mottagande kundens affärssystem. Därför räknas inte skannade pappersfakturor eller Pdf-fakturor, och kommer inte bli godkända. Det kan jämföras med privata e-fakturor som skickas direkt till internetbanken.

Den nya lagen gäller inte nuvarande kontrakt och ramavtal, eftersom de saknar krav på e-faktura. Det nya kravet på e-faktura gäller de offentliga upphandlingar som görs efter den 1 april. Den som inte följer den nya lagen kan bli skyldig att betala vitesbelopp.

 

Standarden PEPPOL förenklar

Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett standardiserat sätt att utbyta elektroniska dokument inom och över EU:s gränser. Det är en standard som bland annat förenklar handeln inom landet och över landsgränser. Antalet nekade fakturor och höga kostnader kan även minskas. Alla e-fakturor måste följa den nya europeiska standarden om det inte finns någon annan standard avtalad. PEPPOL BIS Billing 3 är standarden i Sverige som lever upp till lagkraven, och som rekommenderas av SFTI.

 

Förberedelser inför lagkravet

För att vara förberedd inför det nya lagkravet, är det viktigt att undersöka vilka lösningar för e-fakturor systemleverantören har. Många leverantörer har idag möjlighet att skicka fakturor elektroniskt, och i Fortnox finns redan funktionen inbyggd i systemet. För att kunna börja skicka e-fakturor måste kunden ha programmet Fortnox Fakturering och aktiverat funktionen e-faktura.

Lagen gäller även offentliga organisationer, som måste kunna ta emot e-fakturor. Offentlig sektor har sedan lång tid tillbaka arbetat med att införa e-faktura, och sedan 2008 har myndigheter haft kravet att kunna ta emot e-fakturor. Därmed väntas offentlig sektor vara väl förberedda inför det nya lagkravet.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!

Följ nyheter från Fortnox

Här anmäler du dig till prenumeration på pressmeddelanden från Fortnox, via Cision.Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

| 16 mar, 2020

Fortnox årsstämma förkortas

Med anledning av det nya coronaviruset (Covid19) har Fortnox beslutat om ett antal försiktighetsåtgä...

| 13 mar, 2020

Fortnox distansarbetar för att säkra stöd till företagen

Med anledning av smittrisk från coronavirus har Fortnox valt att låta sina medarbetare arbeta hemifr...

| 21 okt, 2019

Skynda på småföretagens digitaliseringsresa

Regeringens målsättning är tydlig: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens m...