Öhrlings PricewaterhouseCoopers som är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och kvalificerad rådgivning, satsar stort på att expandera sin verksamhet inom ekonomiadministration, benämnd Affärsservice, vilken bland annat omfattar löne-, faktura- och redovisningsservice. Denna service tillhandahålls i dag till många tusen mindre och medelstora företag och verksamheter i Sverige. Öhrlings PricewaterhouseCoopers integrerar nu Fortnox programvara och tjänster som en del av sitt utbud i en ny webbaserad kundportal.

Lars Mörk, ansvarig för Affärsservice-satsningen, kommenterar avtalet med Fortnox:

– I vår fortsatta satsning på Affärsservice har vi, efter en noggrann utvärdering av olika alternativ, valt att använda Fortnox program för redovisning, fakturering och orderhantering i samarbete med våra kunder. Med vår webbaserade kundportal, Fortnox program och vårt breda utbud av tjänster från 125 orter i hela landet får vi ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till marknaden.

Jens Collskog, försäljningschef på Fortnox kommenterar avtalet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers:

– Att Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning väljer att använda våra program i sin fortsatta satsning på Affärsservice är det bästa erkännande vi kan få. Samarbetet med
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är oerhört värdefullt för oss. Inte minst har vi fått mycket goda synpunkter som vi tagit till oss och som vi kontinuerligt bygger in i våra program.

Jan Älmeby, VD på Fortnox säger:

– Avtalet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett stort genombrott för Fortnox. Det bekräftar att internetbaserade program till låga priser är det som gäller nu och i framtiden. För en redovisnings eller revisionsbyrå som vill vara och förbli konkurrenskraftig finns egentligen inga alternativ.
För mer information kontakta

Hans Sjödin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 0709-293536
Jens Collskog, Försäljningschef Fortnox AB, 0733-632300
Jan Älmeby, VD Fortnox AB, 0708-373255