Överenskommelse mellan Fortnox AB och Fortnox International AB

22 Mar, 2013

Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med Fortnox International AB som ger Fortnox International rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra Fortnox ABs produkter i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien.

Det tidigare avtalet har, som framgått av bl a årsredovisningen, varit föremål för omförhandling. De båda bolagen har nu träffat en ny uppgörelse/nytt avtal som huvudsakligen innebär att:

  • Fortnox International AB börjar betala royaltyersättning till Fortnox AB under 2015.

  • Fortnox International AB skall vid sin kommande bolagsstämma ändra namn så att namnet Fortnox inte ingår, för att undvika fortsatta namnförväxlingar då båda bolagen är noterade på NGM.

    ”Genom att avtalet nu är omförhandlat bidrar vi till att ge Fortnox International möjligheten att expandera och marknadsföra våra produkter på den internationella marknaden. Det är vår förhoppning att Fortnox Internationals verksamhet nu kan utvecklas enligt plan och att vi från och med 2015 kan erhålla royaltyintäkter enligt avtal, säger Fortnox VD Jens Collskog”.

    För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00 

 

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB