På Växjö Universitet använder man sedan fyra år Fortnox Bokföringsprogram som ett verktyg för att utbilda studenter i bokföring. Även inför höstens och vårens utbildningar har man valt att använda Fortnox Bokföringsprogram i utbildningen. Lisa Helmersson, lärare på ekonomiutbildningen berättar varför:

Att använda moderna internetbaserade datorprogram som redskap när vi utbildar våra elever är en självklarhet. Genom att låta våra elever göra sina övningsuppgifter i Fortnox program ger vi dem erfarenheter av moderna program, erfarenheter som de kommer att ha nytta av när de ska ut i arbetslivet. Dessutom vinner vi som utbildningsarrangör mycket på att använda internetbaserade program. Vi slipper lägga tid på installation och uppgraderingar av program i skolans datorer. Vi slipper också radera och återställa programmen inför varje termin. Dessutom kan programmen nås varifrån som helst där internet finns, vilket ökar flexibiliteten för både elever och lärare.

Jan Älmeby, VD på Fortnox AB, tycker det är viktigt att nå ut till utbildningsarrangörer med Fortnox program:

Vårt koncept med internetbaserad bokföring är oslagbart för utbildning. Eleven kan arbeta med programmen både i skolan och hemma. Läraren kan ge stöd till eleven genom sina möjligheter att logga in sig och se samma skärmbilder och också kontrollera övningsuppgifter på ett effektivt sätt. Samtidigt slipper skolan allt arbete med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering.

Förutom på Växjö Universitet används Fortnox program i utbildningssyfte av ett flertal universitet, studieförbund och andra utbildningsarrangörer.

För mer information kontakta Fortnox VD Jan Älmeby, 0708-37 32 55, försäljningschef Jens Collskog, 0733-632300 eller Lisa Helmersson på Växjö Universitet, lisa.helmersson@vxu.se.