Prospekt för publik emission i Fortnox AB nu godkänt

21 Mar, 2007

Finansinspektionen godkände under gårdagen Fortnox ABs prospekt för den publika emissionen som pågår mellan den 26 mars och 20 april 2007.

Emissionen genomförs utan företrädesrätt i syfte att öka förutsättningarna att inbringa önskad emissionsvolym. Emissionskursen är satt till 2,60 SEK per aktie, vilket medför att Fortnox AB vid full anslutning tillförs 15.600.000 SEK före sedvanliga emissionskostnader.

TECKNINGSTID: 26 mars 2007 – 20 april 2007.
TECKNINGSKURS:     2,60 SEK per aktie.
TECKNINGSPOST: 2.500 A-aktier. Pris per post: 6.500 SEK.
MAXIMALT ANTAL POSTER: 2.400 stycken.
LIKVIDDAG: Inom fem bankdagar efter att teckning är inskickad till emissionsinstitutet. Likviden sättes in genom särskild anmälningstalong som avskiljes från teckningsanmälan alternativt sker teckning och betalning över Internet genom emissionsinstitutet – Aktieinvest FK AB.
EMISSIONSVOLYM: 15.600.000 SEK.
ANDEL AV BOLAGET: 17,6% procent efter genomfört erbjudande vid full teckning i nyemissionen.
UTSPÄDNING: I det fall erbjudandet accepteras i sin helhet är utspädningensom högst 21,4%.
EMISSIONSKOSTNADER: Drygt 2 miljoner SEK vid fulltecknad emission.

Fortnox utvecklar internetbaserade program för bland annat bokföring och CRM. Den flexibilitet och tillgänglighet som Fortnox program erbjuder är mycket lämplig för en verksamhet som är geografiskt spridd.

Fortnox program passar utmärkt för företag och organisationer som har sin verksamhet på många orter i landet. CRM-programmet är internetbaserat vilket möjliggör att man kan nå sitt program från vilken dator som helst. Enda kravet är att man har en internetuppkoppling. Fortnox CRM Säljstöd är lättanvänt och lätt att lära sig, men ändå tillräckligt kraftfullt för att det ska passa de flesta. En styrka i Fortnox program är att trots att det är ett standardprogram går det ändå att anpassa för sin verksamhet.

Fortnox AB har för avsikt att under våren 2007 ansöka om listning på NGM Nordic MTF. Prospekt och teckningsanmälan kan beställas här via bolagets webbplats https://www.fortnox.se. Den 26 mars 2007 inleder bolaget en roadshow med 16 planerade informationsmöten som bokas på bolagets webbsida.

Mer information Fortnox AB kan lämnas av bolagets grundare och VD:
Jan Älmeby på Fortnox, 0708-37 32 55

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB