Den stora nyheten just nu inom löneområdet är AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå, och snart börjar den gälla för alla arbetsgivare - oavsett bransch eller antal anställda. För att du som företagare ska ha de bästa förutsättningarna att möta det nya kravet, ger vi dig här lite mer kunskap om månadsvis rapportering av arbetsgivaravgift per anställd.

AGI står för arbetsgivardeklaration på individnivå och innebär att den som är arbetsgivare ska redovisa löneutbetalningar och gjorda skatteavdrag per anställd varje månad, istället för de årliga kontrolluppgifter som hittills varit gällande. Lagen, som införs i två steg, trädde i kraft redan den 1 juli 2018, men omfattade då endast företag inom restaurang, bygg (med SNI-kod 41), tvätteri och frisör som är skyldiga att föra personalliggare och har 16 anställda eller fler.
Från och med den 1 januari 2019 börjar lagförändringen att gälla samtliga arbetsgivare i Sverige – oavsett bransch eller antal anställda.
 

Redovisning på individnivå varje månad

Regeln innebär helt enkelt att du som arbetsgivare ska tala om exakt hur mycket du har betalat ut i bruttolön, förmåner, skatt etc. och till vem pengarna har betalats. Så förutom de uppgifter som berör arbetsgivaren, ska nu även redovisning ske på individnivå – varje månad. Med det nya sättet att redovisa blir det enklare att göra rätt direkt. Första redovisningen för dig som berörs av förändringen per den 1 januari 2019, sker den 12 februari 2019.
 

Automatisk anpassning i Fortnox program

I Fortnox finns det självklart stöd i dag för att hantera det nya lagkravet för dem som redan berörs, via en inställning som hanteras manuellt i Fortnox Lön. Vid årsskiftet, då lagkravet börjar gälla för alla, kommer programmet automatiskt vara anpassat till de nya reglerna och ingen manuell hantering behövs.