- Nytt samarbete mellan Fortnox och Skatteverket.

I februari inleddes ett samarbete mellan bland annat Fortnox och Skatteverket som ska göra det möjligt för företag att hämta, och på sikt även lämna, vissa skatteuppgifter direkt i sin ekonomiplattform. Ett onödigt administrativt steg skulle då kunnas byggas bort för företagaren. Projektet har som målsättning att förenkla myndighetskontakten för småföretag.

”Det här ett viktigt steg för samarbetet mellan myndighets-Sverige och småföretagen. Det är många som väntat på detta. Att vara småföretagens bästa vän innebär för oss också att ta steg på ny mark för att vara med och bygga Sveriges nya digitala infrastruktur. Självfallet kan vi inte göra detta själva, och därför är det väldigt betydelsefullt för oss att centrala parter vill samarbeta med oss kring denna vision”, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

Projektet, där just nu tre olika parter deltar men som initierades av Fortnox, kommer att arbeta stegvis med olika funktioner. På sikt är målet att bygga in regelverket direkt i ekonomisystemet. Då skulle företagaren inte behöva hålla reda på vilken regel som gäller, utan det skulle alltså programmet sköta automatiskt. Detta skulle till exempel på längre sikt kunna innebära att företag inte längre skulle behöva momsdeklarera manuellt. Automatiseringen möjliggörs genom så kallade API* och öppen data hos Skatteverket som kan kopplas ihop med digitala bokföringsprogram.

 

Integriteten central

Skatteverket kan aldrig få tillgång till de uppgifter som företagen har lagrade i sin bokföring, utan det är endast de uppgifter som företagaren aktivt valt att skicka in till myndigheten som de får åtkomst till. Många företag upplever idag myndighetskontakten både jobbig och svår, och detta vill både Fortnox och Skatteverket ändra på. Det ska vara lättare, men också kännas säkert, att lämna in korrekta uppgifter, i rätt tid.

”Idag finns många kontrollmoment som skapar administration och osäkerhet. Många är rädda att göra fel, eller att missa inlämningsdatum. Om funktioner och påminnelser för detta finns finns inbyggt i programmet så blir vardagen tryggare för företagaren”, säger Lars Alm, affärsutvecklare.

 

* application programming interface eller applikationsprogrammeringsgränssnitt