574
Koncernnyhet 2019-10-21T13:41:08+02:00 2019-10-21T11:36:31+02:00 Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2019 sv

Skynda på småföretagens digitaliseringsresa

Fortnox VD Nils Carlsson

| 21 okt, 2019

Regeringens målsättning är tydlig: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att det ska bli verklighet krävs att den digitala förmågan hos småföretag höjs. Deras förutsättningar att använda sig av digitala och molnbaserade tjänster skiljer sig kraftigt från storföretagens, och deras möjligheter att ta del av fördelarna är därför lägre. Därför behöver ytterligare drygt 600 000 småföretag påbörja sin digitaliseringsresa, skriver Fortnox VD Nils Carlsson i en debattartikel i Ny Teknik.

Digitaliseringen förändrar sättet vi ser på tjänster och utmanar affärsmodeller och strukturer. Konsumenter och löntagare har vant sig vid snabb digital omvandling av tjänster. Bank-ID, Swish, e-fakturor och digitala brevlådor ökar tillgängligheten och också våra förväntningar på att resten av samhället ska följa med. Den internationella konkurrensen är stenhård och kräver att svenska företag ständigt ligger i framkant vad gäller både utvecklandet och implementeringen av ny teknik. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Småföretag har inte samma resurser som större företag, och många har svårare att ställa om till nya tekniska standarder. Det blev exempelvis tydligt när obligatorisk e-faktura infördes i offentlig sektor i april i år. Alla privata företag som vill göra affärer med offentlig sektor behöver nu kunna erbjuda e-faktura men endast ett av fyra småföretag säger sig klara kravet, enligt Digitaliseringsmyndighetens undersökning.
Molnbaserade tjänster som backuplösningar och bokföringsprogram är ofta ett av de första stegen i företagens digitalisering. Ändå är det bara 54 procent av de svenska företagen med 10-49 anställda som använder molntjänster. Tittar vi på de allra minsta företagen, med 0-9 anställda, är det endast 31 procent som använder molntjänster, enligt SCB. Motsvarande siffra bland företag med mer än 250 anställda är hela 83 procent. För att småföretag ska nå samma digitaliseringsnivå som större företag behöver därför ytterligare drygt 600 000 småföretag (0-49 anställda) påbörja sin digitaliseringsresa.

Om småföretagen fortsätter att halka efter riskerar de – och därmed hela Sverige – att tappa i konkurrenskraft. Sveriges småföretag står tillsammans för cirka 40 procent av näringslivets omsättning och förädlingsvärde och för fyra av fem nya jobb. För att jobb ska fortsätta skapas behöver därför småföretagens digitala förmåga höjas.

Tillgång till snabbt och säkert bredband är en förutsättning för att småföretag runt om i landet ska kunna digitaliseras och vi ser därför positivt på att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att öka tempot i bredbandsutbyggnaden. Regeringens uppdrag till Tillväxtverket för att höja småföretagens digitala kompetens är också viktigt, men arbetet behöver av allt att döma växlas upp. Hittills i år har bara 118 småföretag beviljats stöd för att digitalisera verksamheten. Det är långt ifrån det kunskapslyft som behövs.

Förbättrad digital förmåga hos landets småföretag är inte minst viktigt när konjunkturen nu börjar visa en avmattning. Därför behöver regeringen snarast:
• Utvärdera Tillväxtverkets arbete för att höja småföretagens digitala kompetens.
• Utveckla tillgången till bredband över hela Sverige, bl.a. genom fortsatta satsningar på utbyggnad samt förvaltning av robusta byanätverk.

 

Länk till debattartikeln på Ny Teknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!

Följ nyheter från Fortnox

Här anmäler du dig till prenumeration på pressmeddelanden från Fortnox, via Cision.Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

| 16 mar, 2020

Fortnox årsstämma förkortas

Med anledning av det nya coronaviruset (Covid19) har Fortnox beslutat om ett antal försiktighetsåtgä...

| 13 mar, 2020

Fortnox distansarbetar för att säkra stöd till företagen

Med anledning av smittrisk från coronavirus har Fortnox valt att låta sina medarbetare arbeta hemifr...

| 26 sep, 2019

Valberedning för Fortnox 2020

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 augu...