Regeringens målsättning är tydlig: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att det ska bli verklighet krävs att den digitala förmågan hos småföretag höjs. Deras förutsättningar att använda sig av digitala och molnbaserade tjänster skiljer sig kraftigt från storföretagens, och deras möjligheter att ta del av fördelarna är därför lägre. Därför behöver ytterligare drygt 600 000 småföretag påbörja sin digitaliseringsresa, skriver Fortnox VD Nils Carlsson i en debattartikel i Ny Teknik.

Digitaliseringen förändrar sättet vi ser på tjänster och utmanar affärsmodeller och strukturer. Konsumenter och löntagare har vant sig vid snabb digital omvandling av tjänster. Bank-ID, Swish, e-fakturor och digitala brevlådor ökar tillgängligheten och också våra förväntningar på att resten av samhället ska följa med. Den internationella konkurrensen är stenhård och kräver att svenska företag ständigt ligger i framkant vad gäller både utvecklandet och implementeringen av ny teknik. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Småföretag har inte samma resurser som större företag, och många har svårare att ställa om till nya tekniska standarder. Det blev exempelvis tydligt när obligatorisk e-faktura infördes i offentlig sektor i april i år. Alla privata företag som vill göra affärer med offentlig sektor behöver nu kunna erbjuda e-faktura men endast ett av fyra småföretag säger sig klara kravet, enligt Digitaliseringsmyndighetens undersökning.
Molnbaserade tjänster som backuplösningar och bokföringsprogram är ofta ett av de första stegen i företagens digitalisering. Ändå är det bara 54 procent av de svenska företagen med 10-49 anställda som använder molntjänster. Tittar vi på de allra minsta företagen, med 0-9 anställda, är det endast 31 procent som använder molntjänster, enligt SCB. Motsvarande siffra bland företag med mer än 250 anställda är hela 83 procent. För att småföretag ska nå samma digitaliseringsnivå som större företag behöver därför ytterligare drygt 600 000 småföretag (0-49 anställda) påbörja sin digitaliseringsresa.

Om småföretagen fortsätter att halka efter riskerar de – och därmed hela Sverige – att tappa i konkurrenskraft. Sveriges småföretag står tillsammans för cirka 40 procent av näringslivets omsättning och förädlingsvärde och för fyra av fem nya jobb. För att jobb ska fortsätta skapas behöver därför småföretagens digitala förmåga höjas.

Tillgång till snabbt och säkert bredband är en förutsättning för att småföretag runt om i landet ska kunna digitaliseras och vi ser därför positivt på att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att öka tempot i bredbandsutbyggnaden. Regeringens uppdrag till Tillväxtverket för att höja småföretagens digitala kompetens är också viktigt, men arbetet behöver av allt att döma växlas upp. Hittills i år har bara 118 småföretag beviljats stöd för att digitalisera verksamheten. Det är långt ifrån det kunskapslyft som behövs.

Förbättrad digital förmåga hos landets småföretag är inte minst viktigt när konjunkturen nu börjar visa en avmattning. Därför behöver regeringen snarast:
• Utvärdera Tillväxtverkets arbete för att höja småföretagens digitala kompetens.
• Utveckla tillgången till bredband över hela Sverige, bl.a. genom fortsatta satsningar på utbyggnad samt förvaltning av robusta byanätverk.

 

Länk till debattartikeln på Ny Teknik