166
Koncernnyhet 2010-03-09T19:13:44+02:00 2010-03-09T19:13:44+02:00 Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2010 sv

Utlandssatsning och ny VD

Bild som illustrerar koncernnyhet

| 09 mar, 2010

(NGM: FNOX MTF)

◦    Förhandlingar om utlandsetablering klar
◦    Fristående bolag, Fortnox International AB bildas
◦    Fortnox International förvärvar det polska bolaget Fortnox Sp. z o.o.
◦    Fortnox International förvärvar Fortnox 51-procentiga andel i programutvecklingsbolaget 4DS
◦    Jens Collskog utses som ny VD i Fortnox AB

UTLANDSETABLERING

I den extra bolagsstämma som hölls den 18 december 2009 beslöts att en satsning i utlandet skall ske i ett fristående bolag, Fortnox International AB. Det ägs inte till någon del av Fortnox AB, men Fortnox aktieägare får, utan kostnad, 10% av det nybildade bolaget och bjuds in att, via en nyemission, vara delaktiga i satsningen. Styrelsen i Fortnox AB har nu undertecknat avtal som innebär följande:

• Fortnox International AB bildas av Jan Älmeby, nuvarande vd och grundare av Fortnox AB samt 4-6 investerare och entreprenörer, samtliga med en omfattande erfarenhet av mjukvara för administration.

• Investerarna bidrar med 5-7 Mkr.

• Antalet aktier är vid starten 58 000 000 st

• 5 800 000 aktier kommer att delas ut utan vederlag till Fortnox AB:s aktieägare av grundarna. Fördelning sker i proportion till innehavet av antalet aktier i Fortnox AB per 2010-03-12.

• Under andra kvartalet 2010 skall ett prospekt tas fram som skall godkännas av Finansinspektionen 
Prospektet kommer att erbjuda Fortnox AB:s aktieägare att i en emission teckna 29 000 000 nyemitterade aktier i Fortnox International AB till kursen 1 kr per aktie. Detta motsvarar 1000 aktier i Fortnox International AB per aktiepost om 2000 aktier i Fortnox AB.

• Fortnox International tar alla kostnader för anpassningar av programmen till de olika marknaderna.

• Fortnox International ersätter Fortnox på följande sätt :
o Startersättning som betalas under kvartal 1 år 2010. 
o Royalty på all omsättning i Fortnox International.  
o En garanterad minsta royaltyersättning från och med år 2011.

• Äganderätten till varumärket Fortnox och övriga immateriella rättigheter ligger kvar hos Fortnox AB. 
* Avtalet omfattar Storbritannien, Tyskland, Finland och Polen med möjlighet att senare omfatta fler 
länder

*Fortnox International AB förvärvar det av Fortnox AB helägda bolaget Fortnox Sp. z o.o. och den av Fortnox ägda 51-procentiga andelen av programutvecklingsföretaget 4DS med fem medarbetare. Dessa kommer att arbeta med anpassningsarbetet av Fortnox program för utlandsmarknaden.

Ny VD och vice VD utsedda

Jan Älmeby lämnar VD-posten i Fortnox AB för att på heltid arbeta med Fortnox International AB som VD. Jan kommer av jävsskäl inte att ingå i Fortnox styrelse, men samarbetet mellan Fortnox AB och Fortnox International AB kommer att innebära en stor del gemensam produktutveckling där Jan kommer att vara aktiv tillsammans med den nya ledningen i Fortnox AB. Ny ledamot i Fortnox AB:s styrelse kommer inte att väljas vid stämman den 11 mars 2010

.
Jens Collskog efterträder Jan som VD i Fortnox AB från den 12 mars. Jens har arbetat i Fortnox sedan starten som försäljningschef och känner verksamheten ingående. Tidigare har Jens varit försäljningschef och supportchef i SPCS, nuvarande Vismaspcs. Jens kommer även i fortsättningen att arbeta som försäljningschef.

Karin Korpe utses samtidigt till vice VD i Fortnox AB. Karin är ekonomichef på Fortnox AB, hon har tidigare arbetat som ekonomichef på ett större företag och även drivit egen redovisningsbyrå.

För ytterligare information kontakta Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55, Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00 eller Karin Korpe på telefon 0733-66 04 00

Följ oss för fler nyheter och tips
Följ nyheter från Fortnox

Här anmäler du dig till prenumeration på pressmeddelanden från Fortnox, via Cision.Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

| 18 dec, 2007

Fortnox lanserar webbshop

Fortnox lanserar en webbshopslösning för mindre och medelstora företag. För endast 69 kronor per mån...

| 13 jan, 2010

Fortnox flyttar driften den 24-25 januari 2009

(Fortnox) Som ett led i Fortnox kvalitetsarbete kommer serverdriften av Fortnox produkter att flytta...

| 09 okt, 2009

Fortnox lanserar ny tjänst för e-faktura

Fortnox, Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administrativa program för mindre företag, ...