Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 augusti 2019, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2020 är:

  • Olof Hallrup, First Kraft AB
  • Marianne Flinck, Swedbank Robur
  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
  • Trond Dale, styrelseordförande Fortnox

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Aktiefonder cirka 30 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 30 augusti 2019.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas torsdagen den 26 mars 2020 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 14 januari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Trond Dale, styrelseordförande Fortnox AB

trond.dale@fortnox.se