261
Koncernnyhet 2019-09-26T13:21:55+02:00 2019-09-26T13:17:49+02:00 Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2019 sv

Valberedning för Fortnox 2020

| 26 sep, 2019

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 augusti 2019, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2020 är:

  • Olof Hallrup, First Kraft AB
  • Marianne Flinck, Swedbank Robur
  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
  • Trond Dale, styrelseordförande Fortnox

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Aktiefonder cirka 30 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 30 augusti 2019.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas torsdagen den 26 mars 2020 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 14 januari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Trond Dale, styrelseordförande Fortnox AB

trond.dale@fortnox.se

Följ oss för fler nyheter och tips
Följ nyheter från Fortnox

Här anmäler du dig till prenumeration på pressmeddelanden från Fortnox, via Cision.Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

| 21 okt, 2019

Skynda på småföretagens digitaliseringsresa

Regeringens målsättning är tydlig: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens m...

| 09 jul, 2019

Fortnox stöttar unga entreprenörer

Fortnox har inlett ett samarbete med UngDrive, en organisation som hjälper ungdomar mellan 15 och 18...

| 24 jun, 2019

Högt rekryteringstryck hos Fortnox

Fortnox har just nu ett 20-tal rekryteringar igång samtidigt, inom flera olika områden. Många av dem...