Valberedning & Revisor

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Utöver det ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedning

Vid årsstämman den 30 mars 2022 antogs principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete. Enligt principerna ska valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti 2022 samt styrelseordföranden. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordning till dess att tre ledamöter utsetts. 

Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggörs senast 6 månader före årsstämman 2023 och baseras på aktieägandet per den sista bankdagen i augusti 2022. 


Mer information hittar du under Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete, som finns att läsa här.

Revisor

Dan Beitner

Huvudansvarig revisor, KPMG

Postadress:

KPMG Vasagatan 16 Box 382

101 27 Stockholm

Presskontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.