Samhällsengagemang och sponsring

Engagemang är grunden till all bestående förändring

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang för hållbart företagande finns som en röd tråd och lång stolt tradition alltsedan bolaget grundades. Genom involvering, partnerskap och stöttning bidrar vi till grogrunden för att skapa fler framgångsrika företag, fler drivna entreprenörer och

en återväxt bland nyfikna barn och ungdomar som ser företagandet som sin möjliga framtid. Sammantaget ser vi det hållbara företagandet som en viktig helhet för att samhället ska gynnas och bli starkare.

Sponsring

Vi riktar våra insatser mot områden och frågeställningar där vi ser att vi kan påverka utvecklingen positivt på både lång och kort sikt, med både samhälle, människa och Fortnox i åtanke. All vår sponsring ska bygga på eller inkludera minst ett av dessa fokusområden. Vi har valt ut följande fem områden som prioriterade:

Entreprenörskap

Barn- och ungdomar

Innovation och digitalisering

Utbildning och forskning

Idrott och hälsa

Lokalt, nationellt och egna initiativ

Vårt engagemang inom de ovan nämnda områdena kan ske på olika sätt och med olika omfattning. I vissa fall stöttar vi lokalt utvalda organisationer, tex hjälporganisationer, med fria programlicenser. I andra fall handlar det om större nationella partnerskap, där vi engagerar oss med både tid, kunskap och ekonomiska medel. Vi engagerar oss även i egna medarbetarinitiativ i de regioner där vi är verksamma.

Några utvalda sponsorsamarbeten

Ung Företagsamhet

Vi är sedan många år nationell partner till UF, eller Ung Företagsamhet, som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap och sedan starten i Sverige har ca en halv miljon elever drivit UF-företag. Fortnox stöttar ekonomiskt, utbildar elever och lärare samt erbjuder fri tillgång till ekonomisystem. Många av Fortnox medarbetare är också varje år mentorer till olika UF-företag.


Nyföretagarcentrum

Att skapa fler företag och få fler att överleva länge är något som Nyföretagarcentrum jobbar oförtröttligt med. Vi ser vårt nationella partnerskap med Nyföretagarcentrum som både viktigt och långsiktigt. Fortnox stöttar ekonomiskt, bidrar med kunskap och föreläsningar och erbjuder nystartade bolag fria ekonomiprogram. Vi delar ut pris och uppmärksammar Årets unga nyföretagare och bidrar aktivt även genom arbete i Nyföretagarcentrums styrelse.


Hello World

Vi är samarbetspartner till organisationen som främjar och skapar teknikintresse bland barn och ungdomar över hela landet. Det är viktigt för Sverige att ta vara på mångfalden och säkerställa kompetensförsörjning inom teknik, innovation och digitalisering. Här tillgängliggörs digitalt skapande, oavsett bakgrund och förutsättningar.


Växjö Vipers Innebandyförening och Fortnox Arena

Fortnox är huvudsponsor till föreningen och namnsponsor till Fortnox Arena. Föreningen är Smålands mest framgångsrika innebandyförening med elitlag på både herr och dam-sidan. Växjö Vipers engagerar och aktiverar hundratals barn och ungdomar till fysisk aktivitet varje vecka året runt.

Hållbarhet
Är du nyfiken på hur vi arbetar med hållbarhet?

Vi arbetar aktivt för att vår verksamhet ska ge så lite klimatpåverkan som möjligt. Vi involverar både medarbetare och skapar lösningar för företagare, så att alla kan vara med och bidra.

Lediga tjänster
Är du en person som vill vara med och förändra samhället och ge företagare bättre verktyg för att lyckas förverkliga sina drömmar?

Vi växer och har kontinuerligt behov av att hitta talang och kompetens som kan bidra på vår spännande resa och samtidigt kunna växa och utvecklas som individ.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss

Det går utmärkt att kontakta oss på Fortnox via telefon eller via chatten